Zostań żołnierzem Wojsk Specjalnych

Jak dostać się do GROMu lub innej Jednostki Wojsk Specjalnych będąc cywilem

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych ogłosiło nową rekrutację na tegoroczny kurs JATA, który rozpocznie się już w październiku. Jeśli jesteś cywilem i zastanawiasz się jak dostać się do GROMu, FORMOZY, czy Jednostki Wojskowej Komandosów to niżej poznasz odpowiedź. Jedno możemy powiedzieć Ci już teraz – tak łatwo jak teraz jeszcze nie było. Nie oznacza, to jednak, że będzie łatwo. A poprzeczka będzie szła tylko w górę.

Na kurs mogą się zgłaszać osoby niebędące żołnierzami zawodowymi, które:

– ukończyły 18 lat,

– posiadają obywatelstwo polskie,

– są niekarane sądownie,

– posiadają zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

– posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

Jednak to nie wszystko. Powoływane mogą być osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, niebędące żołnierzami zawodowymi i posiadające stopień nie wyższy niż starszy szeregowy rezerwy, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Jesteś zainteresowany i spełniasz te wymagania? No to do dnia 28 maja 2021 roku uzupełnij KWESTIONARIUSZ OSOBOWY CSzWS i napisz LIST MOTYWACYJNY ze wskazaniem w nim Jednostki Wojsk Specjalnych, w której chciałyby służyć po ukończeniu kursu JATA. Później prześlij te dwa dokumenty na adres mailowy Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych – cszws.rekrutacja@ron.mil.pl. Pamiętaj by kwestionariusz i list motywacyjnych zatytułować wg. schematu – KWESTIONARIUSZ/LIST_MOTYWACYJNY_NAZWISKO_IMIĘ – np. KWESTIONARIUSZ_KOWALSKI_JAN, LIST_MOTYWACYJNY_KOWALSKI_JAN

Wysyłamy i co dalej?

Jeśli zastanawiałeś się, jak dostać się do GROMu lub jak dołączyć do innej Jednostki Wojsk Specjalnych to doskonale pewnie wiesz, że nie jest to takie proste. Trzeba zdać egzamin ze sprawności fizycznej, później testy psychologiczne, i wreszcie sprawdzian w trudnych warunkach terenowo klimatycznych. Nie inaczej jest przy naborze na kurs JATA. Nadal musisz pokonać te trzy etapy, ale normy są dużo przystępniejsze.

Minimalne normy ze sprawności fizycznej:

– pływanie stylem dowolnym na dystansie 50 m – sposób rozpoczęcia pływania określi instruktor prowadzący egzamin, minimum przepłyniecie,- podciąganie się na drążku wysokim (technika siłowa) minimum 8M/5K,

– skłony tułowia z leżenia tyłem w czasie 2′ minimum 50M/50K,

– bieg na dystansie 3000 m poniżej 13’30″M/14’45″K,

– uginanie ramion na ławeczce 45M/30K ,

– przysiady z piłką lekarską o masie 3kg odbijaną o ścianę w czasie 1′- minimum 30M/30K,

– wskoki na skrzynię obunóż 30’’ – minimum 20M/20K,

– bieg wahadłowy 10×10 – 31’’M/33’’K

Pamiętaj jednak, że są to normy minimalne i wybierani będą kandydaci z najlepszymi wynikami. Przygotuj się także na to, że bezpośrednio po sprawdzianie fizycznym przeprowadzone będą testy psychologiczne. Jeśli je zaliczysz to zostaniesz zaproszony do drugiego etapu, czyli psychologicznej rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie II etap badań psychologicznych zostają zakwalifikowani do kolejnego, czyli psychofizycznego sprawdzianu terenowego. Odbywa się on w wybranym terenie (np. w trudnych warunkach górskich), gdzie poddany zostaniesz znacznemu obciążeniu psychofizycznemu. O wszelkich warunkach przystąpienia do tego etapu zostaniesz poinformowany przez instruktorów prowadzących bezpośrednio po zaliczonej rozmowie psychologicznej.

Jeśli poradzisz sobie z tymi trzema etapami (i spełnisz wszystkie wymogi formalne) to już 4 października rozpocznie się Twoja droga do zostania częścią elity – żołnierzem Wojsk Specjalnych.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.

Comments

    1. Post
      Author
      SilentHeroes

      Generalnie zarówno selekcja do oddziałów bojowych, jak i kwalifikacja do komórek wsparcia odbywa się w górach choć różni się długością/intensywnością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *