Załogi lotnicze Jednostki Wojskowej GROM

Śmigłowiec S-70i Black Hawk Jednostki Wojskowej GROM

Jednostka Wojskowa GROM poinformowała dzisiaj o podpisaniu w dniu 30 czerwca umowy z Polskimi Zakładami Lotniczymi Sp. z o.o. w Mielcu na realizację usługi szkoleń specjalistycznych dla załóg lotniczych. Umowa opiewa na 8,5 miliona złotych netto, a przy jej zawieraniu zastosowano procedurę negocjacji z wybranym oferentem. Wynika to z faktu, że PZL Mielec jako zakład produkujący śmigłowce będące na wyposażeniu Jednostki był jedynym podmiotem mogącym takie szkolenia przeprowadzić.

Według informacji zawartych w serwisie Zespołu Badań i Analiz Militarnych „szkolenie ma objąć załogi lotnicze, które mają latać na czterech wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­cach S‑70i Black Hawk, które zostały dostar­czone do Komponentu Wojsk Specjalnych w grud­niu 2019 roku. Korporacja Lockheed Martin, będąca wła­ści­cie­lem PZL Sp. z o.o. dys­po­nuje parą wła­snych S‑70i Black Hawk w fabrycz­nym ośrodku szko­le­nia na Florydzie. Nie można wyklu­czyć, że usługa będzie reali­zo­wana w Polsce z wyko­rzy­sta­niem per­so­nelu fabrycz­nego”.

Umowę na zakup czterech maszyn S-70i Black Hawk, która opiewała na 683 miliony złotych, podpisano 25 stycznia 2019 roku w zakładach PZL Mielec. Ma ona obejmować poza samymi śmigłowcami także ich doposażenie, sprzęt naziemny oraz szkolenie zespołu lotniczego. A ten jest w fazie budowy.

Jak informuje Jednostka na swojej stronie internetowej w tej chwili poszukiwani są do niego podoficerowie w następujących specjalnościach:

– eksploatacja samolotów/śmigłowców, STE: podoficer młodszy/podoficer;

– eksploatacja urządzeń radioelektronicznych, STE: podoficer młodszy/podoficer;

– eksploatacja urządzeń awioniki, STE: podoficer młodszy/podoficer;

– eksploatacja osprzętu lotniczego, STE: podoficer/młodszy podoficer;

– eksploatacja uzbrojenia lotniczego, STE: podoficer/młodszy podoficer.

Więcej informacji na stronie Jednostki Wojskowej GROM w ogłoszeniu „O NABORZE SPECJALISTÓW SŁUŻBY INŻYNIERYJNO-LOTNICZEJ DO PRACY W ZESPOLE LOTNICZYM JW NR 2305 w WARSZAWIE„.

W ostatnim czasie śmigłowce należące do Wojsk Specjalnych można było oglądać w pełnej krasie zarówno w czasie wizyty Prezydenta PR i Ministra Obrony Narodowej w Jednostce AGAT w Gliwicach, jak i podczas lotów w okolicach Trójmiasta.

Fot. st. szer Wojciech Król/CO MON

 

Comments

  1. Sebek

    Jak dla mnie to wstyd dla polityówk. Taka Słowacja czy Litwa potrafiła dogadać się z kongresem USA i mają już UH-60, w Polsce jak zwykle zerowa asertywnośc polityków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *