Zadania Jednostki Wojskowej GROM

Jednostka Wojskowa GROM

Formowanie Jednostki GROM rozpoczęto w 1990 roku z inicjatywy płk Sławomira Petelickiego i od samego początku jasno były określone zadania, do jakich Jednostka została powołana. Jednostka Wojskowa GROM od początku swojego funkcjonowania przeznaczona była do wykonywania zadań przeciwterrorystycznych, specjalnych, rozpoznawczych, dywersyjnych i ratowniczych.

System szkolenia żołnierzy Jednostki obejmuje trzy główne obszary:

1. przeciwterrorystyczne działania lądowe, polegające na uwalnianiu zakładników z obiektów stałych i ruchomych, ochronie VIP, zabezpieczaniu działań i operacji innych służb wojskowych i pozamilitarnych;

2. lądowe działania specjalne, tj. prowadzenie rozpoznania, działania destrukcyjne na głębokich tyłach i zapleczu przeciwnika, udział w ewakuacji ludności;

3. morskie działania antyterrorystyczne, polegające na zwalczaniu terroryzmu na styku lądu i morza, na obiektach pływających i platformach wiertniczych.

 

Źródło: Wojska Specjalne

Fot. Arkadiusz Dwulatek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *