Z czego uczyć się angielskiego do egzaminów STANAG 6001 – część III

STANAG 6001 angielski

Jeśli opanowałeś kompetencje językowe na poziomie podstawowym STANAG – 6001 w odniesieniu do wszystkich sprawności to możesz zacząć myśleć o nauce i egzaminie na poziomie II – średnio-zaawansowanym. Kręgi tematyczne na tym poziomie obejmują dwie części: tematykę ogólną oraz specjalistyczną. Tematy specjalistyczne są tak dobrane, aby zapewnić absolwentom kursu zdolność do wykonywania obowiązków służbowych, jednak tylko w ograniczonym zakresie. Ten poziom znajomości języka jest dobrze widziany u kandydatów na podoficerów w Wojskach Specjalnych.

Tematyka ogólna dla poziomu drugiego obejmuje:

– Informacje personalne.
– Dom, mieszkanie.
– Życie w domu.
– Szkoła, nauka, zawód.
– Czas wolny.
– Podróżowanie.
– Relacje międzyludzkie.
– Zdrowie.
– Zakupy.
– Jedzenie, napoje.
– Usługi.
– Miejsce, kierunki i strony świata.
– Język obcy.
– Pogoda.
– Sprawność fizyczna.
– Kultura i sztuka.
– Media.
– Technika i nauka (komputery).
– Stosunki międzynarodowe.
– Konflikty międzynarodowe.
– Ochrona środowiska naturalnego.
– Zdrowie.
– Podobieństwa i różnice kulturowe.
– Przestępczość.
– Terroryzm

Tematyka militarna:

1. Stopnie wojskowe i podstawowe systemy broni wszystkich rodzajów sił zbrojnych.
2. Rodzaje sił zbrojnych i służb:
– organizacja wybranego rodzaju sił zbrojnych;
– wyposażenie i uzbrojenie żołnierzy wybranego rodzaju wojsk i służb;
– systemy uzbrojenia wybranego rodzaju wojsk i służb.
3. Służba wojskowa:
– kształcenie i szkolenie w siłach zbrojnych;
– kariera zawodowa w wojsku;
– podstawowe instrukcje i dokumenty.
4. Ćwiczenia wojskowe:
– podstawowe działania bojowe i szkolno-bojowe;
– ćwiczenia międzynarodowe;
– podstawowe elementy rozkazu.
5. Międzynarodowa współpraca wojskowa:
– NATO i praca poza granicami państwa;
– międzynarodowe jednostki wojskowe;
– misje pokojowe i humanitarne.
6. Podstawowe skróty w dokumentach wojskowych.
7. Korespondencja służbowa – w formie pisanej i przez techniczne środki łączności.

Żeby opanować materiał wymagany na poziomie drugim STANAG-6001 należy wybrać odpowiednie pozycje spośród podręczników określanych przez wydawnictwa językowe jako „Intermediate” lub „B1”. W początkowym etapie nauczania należy jednak również wykorzystać podręczniki niższego poziomu poziomu – „Pre-Intermediate” lub „A2”. „Ramowy program nauczania języka angielskiego w siłach zbrojnych RP” podaje listę 12 podręczników wiodących i kilkunastu kolejnych uzupełniających. 

My ze swojej strony polecamy trochę krótszą listę:

1. English Grammar in Use – Intermediate

Na książkach z gramatyką do angielskiego autorstwa Murphy`ego wykształciły się pokolenia Polaków i nie tylko. Materiał przygotowany i przekazany w zrozumiały sposób, bez zbędnych długich rozmyślań “nad sensem życia”. Dużym plusem są ćwiczenia wraz z kluczem rozwiązań co pozwala utrwalić przerabiany materiał.

 

2. English Vocabulry in Use – Pre-intermediate and Intermediate

Jedna z popularnych serii In Use wydawnictwa Cambridge University Press, która w przystępny sposób podaje wiedzę i daje możliwość sprawdzenia jej za pomocą ćwiczeń. Dzięki tej serii z łatwością rozszerzysz znajomość słownictwa angielskiego dzięki przystępnej formie podania treści oraz praktycznym ćwiczeniom. English Vocabulary in Use: Elementary przeznaczony jest dla osób na poziomie podstawowym – poziom A2 wg skali Rady Europy. Idealnie sprawdzi się jako podręcznik do samodzielnej nauki.

 

3. Angielski w tłumaczeniach. Sytuacje

Wiele sytuacji z życia codziennego wymaga umiejętności porozumiewania się w języku obcym. Aby pomóc Ci w codziennej komunikacji, autorzy zebrali najbardziej przydatne słownictwo i pokazali je w charakterystycznych kontekstach językowych, które przypisali do odpowiednich sytuacji.

Ta książka to doskonała pomoc dla każdego, kto ma już pewne podstawy w języku angielskim oraz dla tych, którzy na poziomie średnio zaawansowanym chcą powtórzyć niezbędne słownictwo.

 

4. Campaign 2: English for the military

Książka (a w zasadzie seria książek), którą każdy myślący o zdaniu egzaminu STANAG 6001 powinien mieć na swojej półce. Prawdziwe must-have jeśli chodzi o militarny angielski. Zdobywca prestiżowych nagród English Speaking Union i British Council Innovation Avards. Campaign jest jedynym na rynku kursem przeznaczonym dla wojska i innych służb mundurowych.

Każda część została zaplanowana na 120 godzin nauki z podręcznika i 80 godzin powtórzeniowych w zeszycie ćwiczeń. Campaign jest dopasowany do potrzeb personelu wojskowego przygotowującego się do udziału w międzynarodowych operacjach: misjach pokojowych, pomocy humanitarnej i szkoleń w ramach różnych zgrupowań wojskowych.

 

5. Repetytorium maturalne

Repetytorium do matury podstawowej Pearsona to jedna z najczęściej wybieranych książek przygotowujących do egzaminu maturalnego, ponieważ jest uniwersalnym rozwiązaniem 2w1, które gwarantuje pełne przygotowanie do matury na poziomie podstawowym oraz zawiera blisko 70 stron z materiałem do poziomu rozszerzonego.

 

6. English. Repetytorium tematyczno-leksykalne 1

 

7. English. Repetytorium tematyczno-leksykalne 2

 

8. English. Repetytorium tematyczno-leksykalne 3

 

9. English Special. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży starszej i dorosłej

W książce znajdziecie 40 tekstów skierowanych do dorosłych czytelników o tematyce, której nie znajdziecie w innych pozycjach.

 

10. English fo Safety, Security, and Law Enforcemement – Agnieszka Sendur, Anna Warecka

Podręcznik do języka angielskiego dla studentów nauk o bezpieczeństwie, uczniów klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych oraz dla pracowników służb mundurowych, BHP, Sanepidu, PIP, Centrów Zarządzania Kryzysowego i in.

11. Flash on English for the Armed Forces

Podręcznik prezentuje elementarne zagadnienia związane z problematyką militarną i wojskową oraz podstawowe słownictwo, wyrażenia i struktury użyteczne w typowych sytuacjach komunikacyjnych.

Książka, obok prezentacji specyficznego słownictwa związanego z poszczególnymi zagadnieniami wojskowymi, kładzie nacisk na ćwiczenie umiejętności językowych w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu oraz mówienia. Książka podzielona jest na piętnaście 4-stronicowych rozdziałów, z których każdy dotyczy specyficznego obszaru przedmiotowego lub sytuacji komunikacyjnej.

 

Więcej informacji na temat wymagań na poziomie średniozaawansowanym oraz pełną listę podręczników znajdziecie w „Ramowym programie nauczania„. Więcej o poziomach STANAG 6001 oraz przydatnych narzędziach on-line znajdziecie w naszych poprzednich wpisać o wojskowym angielskim.

Języki obce w Wojskach Specjalnych

Z czego uczyć się angielskiego do egzaminów STANAG 6001 – część I

Z czego uczyć się angielskiego do egzaminów STANAG 6001 – część II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *