Wyróżnienia dla żołnierzy JWK

wyróżnienia dla żołnierzy z okazji Święta Jednostki Wojskowej Komandosów - fot. D. Dmitriew

Przy okazji piątkowych obchodów Święta Jednostki Wojskowej Komandosów dowódca JWK płk Wojciech Danisiewicz otrzymał Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, będący jednym z najwyższych udzielanych wyróżnień żołnierzom i byłym żołnierzom RP. W imieniu Prezydenta RP Kordzik został wręczony przez przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego Pana gen. dyw. rez. Andrzeja Reudowicza.

Podczas uroczystości dowódca JWK oraz kilku żołnierzy zostali uhonorowani medalem „Pro Partia” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o niepodległość Ojczyzny przez Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 
 
Ponadto jeden z naszych żołnierzy został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego. Jest on nadawany dowódcy jednostki bojowej lub oficerowi za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową lub za inny czyn zapewniający sukces operacji lub akcji bojowej, wyjątkowo oficerowi sztabu za współpracę z dowódcą, jeżeli współpraca ta w sposób wybitny przyczyniła się do sukcesu operacji lub akcji bojowej.

 
Żołnierz otrzymał powyższe wyróżnienie za operacją bojową w Afganistanie, która miała miejsce kilka lat temu. Podczas trwania Operacji Resolute Support Mission zorganizowana grupa terrorystów rozpoczęła atak wokół bazy, został przez nich spalony lokalny bazar oraz zajęta szkoła, w której uczyły się dzieci żołnierzy i pracowników afgańskich służb mundurowych. Terroryści zabili również będących na miejscu przypadkowych cywili. Atak nastąpił po południu, część uczniów była już poza szkołą, niestety nauczyciele, którzy w niej pozostali zostali przez nich zabici. Druga część grupy terrorystów zajęła nieopodal położone budynki mieszkalne, w których przebywały kobiety z dziećmi, biorąc równocześnie zakładników jako żywe tarcze oraz prowadząc równolegle ostrzał bazy w Kandaharze.
 
 
Początkowo do akcji zostały wysłane lokalne wojskowe siły specjalne wsparte przez amerykańskich specjalsów, które nie były w stanie rozwiązać zaistniałej sytuacji. W związku z tym zostały wezwane afgańskie siły specjalne poziomu narodowego ATF 444 partnerowane przez zespół z JWK. Ostatecznie zapadła decyzja o naszym udziale.
Został szybko przygotowany plan wejścia operacji, żołnierze operatorzy zlikwidowali terrorystów znajdujących się w budynku, którzy nosząc kamizelki samobójców wykorzystywali cywilów jako żywe tarcze. Wszyscy zostali wyeliminowani bez strat dla ekipy szturmowej. Udało się również uwolnić 25 kobiet i dzieci które były przez nich przetrzymywane. W związku z faktem, iż szturm miał miejsce w budynku mieszkalnym, operatorzy musieli szybko utorować sobie wejście przez barykady utworzone przez terrorystów, łącznie z wybijaniem ścian.
 
Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego otrzymał oficer JWK, który był dowódcą opisanej wyżej operacji. Jej udany przebieg pokazał, iż podczas takich działań żołnierz nie tylko musi celnie strzelać, ale znać i mieć poczucie swojej roli w całej operacji, która przekłada się na całą sytuację taktyczną i operacyjną. To co jest również istotne to zdolność do podejmowania decyzji, w określonym czasie i miejscu, w skrajnych sytuacjach, przy bardzo niepewnych danych oraz nakładanych ograniczeniach operacyjnych i politycznych. Ważna jest także umiejętność autokontroli, bycia opanowanym, bez względu na to zaistniałe warunki w jakich przyjdzie działać.
 
 
Podczas Apelu miała miejsce również ceremonia przekazania depozytu dziedzictwa i tradycji 62. Kompanii Specjalnej Commando dla Jednostki Wojskowej Komandosów.
 
źródło: Cisi i skuteczni
Fot. Daniel Dmitriew

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *