Wspólne szkolenie GROMu i LPR

Szkolenie GROMU z LPR

W ubiegłym tygodniu w Warszawie odbyły się wspólne warsztaty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Jednostki Wojskowej GROM oraz Wojskowego Instytutu Medycznego.

Było to już kolejne tego typu szkolenie LPR i JW 2305, wynikające z realizacji porozumienia o wzajemnej współpracy.

Szkolenie GROMU z LPR

Wiodącym tematem szkolenia były zagadnienia ewakuacji poszkodowanych z wykorzystaniem śmigłowca oraz praca na pokładzie. Poza procedurami MEDEVAC, ćwiczono również postępowanie z pacjentem we wstrząsie krwotocznym. W tym zakresie podzielono się doświadczeniami pracy w HEMS oraz tymi wynikającymi z działań bojowych.

Szkolenie GROMU z LPR

Przeprowadzono szereg scenariuszy ćwiczeniowych, których wykonanie było możliwe dzięki wsparciu Centrum Symulacji WIM.

Jednym z celów warsztatów było także zapoznanie ratowników LPR z pracą na pokładzie śmigłowców Black Hawk.

Szkolenie GROMU z LPR

Warsztaty stanowią element szerszego programu, którego celem jest uzyskanie interoperacyjności w działaniach w sytuacjach kryzysowych, w tym w sytuacjach zdarzeń o charakterze masowym.

źródło: LPR.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *