Wspólne ćwiczenia GROM i BOA z CBRNE

Ćwiczenia JW GROM i BOA z zakresu CBRNE

30 listopada 2022 r. na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się połączone, wielowątkowe ćwiczenia, które miały sprawdzić gotowość służb oraz sprawność procedur związanych z bezpieczeństwem państwa. W scenariuszu głównym celem do realizacji była likwidacja zagrożeń terrorystycznych oraz CBRNE (tzw. czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i materiałów wybuchowych)..

W działaniach udział wzięli żołnierze z Jednostki Wojskowej GROM, policjanci z Biura Operacji Antyterrorystycznych(BOA) i strażacy Państwowej Straży Pożarnej, w tym również przedstawiciele SGSP.

Działania, oprócz sprawdzenia procedur bezpieczeństwa, polegały na przeprowadzeniu rozpoznania chemicznego, szturmu mającego na celu uwolnienie przetrzymywanych zakładników oraz wykonaniu dekontaminacji w miejscu zdarzenia.

źródło: SGSP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *