Współczesne Wojska Specjalne

Współczesne Wojska Specjalne przeznaczone są do prowadzenia operacji specjalnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Wojska Specjalne, stanowiąc integralną część Sił Zbrojnych RP, wpisują się w ich wszystkie misje. Najważniejszym zadaniem jest przygotowanie i udział w narodowej operacji obronnej. Działania prowadzone przez komandosów wspólnie z siłami konwencjonalnymi lub samodzielnie, mogą mieć zarówno znaczenie operacyjne, jak i strategiczne.

Istotnym zadaniem Wojsk Specjalnych jest utrzymywanie w gotowości sił i środków do wsparcia innych służb w zwalczaniu terroryzmu na terenie państwa. Wojska Specjalne są gotowe do prowadzenia pełnego spektrum operacji specjalnych w przypadku zaistnienia zdarzeń z katalogu sytuacji szczególnych. Poprzez zaangażowanie w operacjach Sojuszu oraz w Siłach Odpowiedzi NATO, wojska te wnoszą także istotny wkład w stabilizację sytuacji międzynarodowej.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat wykorzystania Wojsk Specjalnych jako narzędzie w polityce międzynarodowej to możecie zapoznać się m.in. z wykładem płk Piotra Gąstała – byłego Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM.

Samodzielne oddziały pod wspólnym dowództwem

Struktura współczesnych Wojsk Specjalnych oparta jest na skupionych pod wspólnym dowództwem samodzielnych oddziałach złożonych z wyselekcjonowanych, wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy przygotowanych do działania w środowisku najwyższego ryzyka. Obecnie w skład Wojsk Specjalnych wchodzą:

– Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych – Kraków

– Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych – Kraków (Gdynia, Lubliniec, Strzepcz)

– Jednostka Wojskowa AGAT – Gliwice

– Jednostka Wojskowa FORMOZA – Gdynia

– Jednostka Wojskowa GROM – Warszawa / Gdańsk

– Jednostka Wojskowa Komandosów – Lubliniec

– Jednostka Wojskowa NIL – Kraków

– 7 Eskadra Działań Specjalnych (jednostka Sił Powietrznych) – Powidz

Historia i tradycje

Służba żołnierzy Wojsk Specjalnych opiera się na fundamentalnym systemie wartości, zgodnie z którymi żołnierz-operator jest najbardziej istotną częścią tych Wojsk. Ten system wartości dodatkowo wzbogaca i wzmacnia głęboki szacunek komandosów do historii i tradycji jakie dziedziczą poszczególne jednostki.

Współczesnych żołnierzy Wojsk Specjalnych inspirują tradycje związane z okresem II wojny światowej, w tym szczególnie z działalnością polskich formacji wojsk specjalnych, funkcjonujących w ramach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz w ramach Armii Krajowej.

Dla Jednostki Wojskowej GROM wzorem etosu służby stali się Cichociemni. Także tradycje najstarszej jednostki specjalne – Jednostki Wojskowej Komandosów odwołują się przede wszystkim do bohaterstwa żołnierzy Armii Krajowej i formacji specjalnych okresu II wojny światowej. Jednostka z Lublińca kontynuuje tradycje batalionów Armii Krajowej „Zośka”, „Parasol” i „Miotła” oraz 1 Samodzielnej Kompanii Commando.

Twórca i pierwszy dowódca „Kedywu” Komendy Głównej Armii Krajowej gen. bryg. August Emil Fieldorf „Nil” został patronem Jednostki Wojskowej, której nazwa „NIL” bezpośrednio odnosi się do pseudonimu generała. Jednocześnie jednostka dziedziczy tradycje „Kedywu” Komendy Głównej AK. Z kolei Jednostka Wojskowa AGAT przejęła i kultywuje dziedzictwo tradycji Oddziału Dywersji Bojowej Agat (1943-1944). Patronem jednostki został gen. dyw. Stefan Rowecki „Grot”.

Jednostka Wojskowa FORMOZA swoim patronem uczyniła bezsprzecznego ojca i twórcę współczesnych Wojsk Specjalnych gen. broni Włodzimierza Potasińskiego.

źródło: DKWS

Fot. A. Dwulatek / Combat Camera Poland, JWK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *