Wojska Specjalne na Akademii Wojsk Lądowych

Akademia Wojsk Lądowych

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki poinformowała o rozpoczęciu współpracy z Dowództwem Komponentu Wojsk Specjalnych. Będzie ona obejmować kształcenie i szkolenie specjalistyczne kandydatów na oficerów w korpusie osobowym wojsk specjalnych oraz szkolenie specjalistyczne oficerów wojsk specjalnych w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych.

22 kwietnia 2020 roku z inicjatywy AWL Rektor – Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka i Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. dr inż. Sławomir Drumowicz podpisali List intencyjny dotyczący współpracy. Obejmować ona będzie szkolenie przyszłych oficerów dla WS oraz szkolenie specjalistyczne.

Sławomir Drumowicz

Dodatkowo w ramach współpracy Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych zapewni Akademii Wojsk Lądowych w podległych sobie jednostkach, wsparcie w zakresie szkolenia specjalistycznego dla kształconych i szkolonych kandydatów na oficerów i żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych. A także w określonym przez strony zakresie dla pozostałych korpusów osobowych kształconych i szkolonych w Akademii.

„W celu realizacji współpracy na satysfakcjonującym strony poziomie, Akademia sformuje w strukturach Instytutu Dowodzenia Zakład Działań Specjalnych. Obsadę etatową zakładu stanowić będą doświadczeni oficerowie, którzy pełnili zawodową służbę wojskową w jednostkach specjalnych: Grom, Formoza i Agat”.

Wynika z tego, że jest to kolejna, po Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, cenna inicjatywa wykorzystania weteranów Wojsk Specjalnych. 

źródło: AWL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *