Warunki rekrutacji do Jednostki Wojskowej Komandosów

Jednostka Wojskowa Komandosów

28 stycznia 2020 roku na stronie Jednostki Wojskowej Komandosów zostały opublikowane warunki rekrutacji do tej Jednostki obowiązujące w 2020 roku. JWK poszukuje kandydatów na stanowiska służbowe w Zespołach Bojowych, Pododdziałach Zabezpieczenia oraz komórkach wewnętrznych – Wsparcia i Zabezpieczenia. Swoje kandydatury mogą zgłaszać żołnierze w służbie czynnej, żołnierze rezerwy, funkcjonariusze innych służb mundurowych, a także po raz pierwszy osoby bez przeszkolenia wojskowego (spoza MON, MSWiA i służb specjalnych).

Wymagania wobec kandydatów wynikające z ustawy:

1) dla żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych

– obywatelstwo polskie

– niekaralność

– poświadczenie bezpieczeństwa ( lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego )

– kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej

2) dla osób bez przeszkolenia wojskowego

– obywatelstwo polskie

– ukończone co najmniej 18 lat

– niekaralność- posiadanie wykształcenia na poziomie ukończonego co najmniej gimnazjum

– posiadanie kategorii zdrowia A określoną w ramach kwalifikacji wojskowej

 

Wymagania wobec kandydatów wynikające ze specyfiki jednostki:

1) dla żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych

– zdolność do służby w jednostkach desantowo-szturmowych lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie powyższych badań

– znajomość języka angielskiego

– pozytywne ukończenie postępowania kwalifikacyjnego ( procesu selekcji )

2) dla osób bez przeszkolenia wojskowego

– realna znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych (udokumentowana)

– pozytywne ukończenie postępowania kwalifikacyjnego ( procesu selekcji )

 

Preferowane wykształcenie oraz umiejętności:

1) dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych

– wykształcenie informatyk, ratownik medyczny, logistyk

– umiejętności: lingwistyczne, informatyczne, cybernetyczne, psychologiczne, medyczne

– prawo jazdy kategorii C oraz C+E

2) dla osób bez przeszkolenia wojskowego

– ukończenie szkoły średniej lub studiów wyższych ( dotyczy kandydatów do ZB)

– ukończenie szkoły zawodowej, średniej lub studiów wyższych o kierunku technicznym ( dotyczy pododdziałów wsparcia)

– wykształcenie: informatyk, ratownik medyczny, logistyk

– umiejętności: lingwistyczne, informatyczne, cybernetyczne, psychologiczne, medyczne- prawo jazdy kategorii C oraz C+E

 

Preferowany wiek dla kandydatów to odpowiednio:

1) dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych

– do Zespołów Bojowych – 22 – 32 lata

– do pododdziałów wsparcia – 22 – 40 lat

2) dla osób bez przeszkolenia wojskowego

– do Zespołów Bojowych – do 30 lat

– do pododdziałów wsparcia – do 33 lat

 

Postępowanie kwalifikacyjne do Jednostki Wojskowej Komandosów podzielone jest na 5 etapów:

1. Postępowanie wstępne

Składa się z wypełnienia Ankiety personalnej kandydata do służby w JWK, Oświadczenia o niekaralności, Oświadczenia o niewnoszeniu roszczeń i przesłania ich drogą pocztową na adres Jednostka Wojskowa Komandosów, Wydział Personalny G-1, ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec.

W przypadku gdy dokumenty zostaną złożone do 1 marca zostaną rozpatrzone w ramach postępowania kwalifikacyjnego WIOSNA. Jeśli trafią do JWK do 1 września zostaną rozpatrzone w ramach postępowania kwalifikacyjnego JESIEŃ.

Każdorazowo weryfikacja ankiety personalnej może zakończyć się pozytywnie lub negatywnie. Adekwatnie do wyniku kandydat otrzyma pismo o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu.

2. Sprawdzian sprawności fizycznej

Etap ten dotyczy każdego bez względu na wiek i płeć. Warunkiem przystąpienia do tego etapu jest przedstawienie dokumentu tożsamości, książeczki wojskowej (dotyczy osób bez przeszkolenia wojskowego) oraz zaświadczenia o BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO WZMOŻONEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO wystawionego nie wcześniej niż na miesiąc przed terminem przystąpienia do sprawdzianu.

Normy dla kandydatów do Zespołów Bojowych

Normy dla kandydatów dla Pododdziałów Zabezpieczenia i komórek wewnętrznych

 

Jednostka Wojskowa Komandosów - sprawdzian sprawności fizycznej

 

Podobnie jak w pierwszym etapie wyniki mogą być pozytywne lub negatywne. W przypadku wyniku pozytywnego nastąpi przesłanie pisma lub kontakt telefoniczny z informacją o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu. Czas respektowania tego wyniku to 24 miesiące (do końca kolejnego roku kalendarzowego) licząc od daty zaliczenia. W przypadku niezakwalifikowania do kolejnego etapu kandydat zostanie o tym poinformowany telefonicznie.

3. Kwalifikacja psychologiczna

Trzeci etap składa się z dwóch części: badań psychologicznych w formie testów oraz psychologicznej rozmowy kwalifikacyjnej. Przygotowując się do tego etapu trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości. Zadbajcie także o to, żeby się wyspać i być wypoczętym, bo całość trwa kilka godzin.

Etap ten kończy się wynikiem pozytywnym (respektowanym przez 18 miesięcy od daty zakończenia etapu) lub negatywnym. W tym drugim przypadku ponowne przystąpienie do kwalifikacji psychologicznej możliwe jest nie wcześniej niż 12 miesięcy od wyniku negatywnego. Pamiętajcie, że do tego etapu można podchodzić nie więcej niż trzy razy.

4. Sprawdzian wytrzymałościowy — gra terenowa

Zaproszenie do udziału w tym etapie selekcji do Jednostki Wojskowej Komandosów kandydacie otrzymają drogą pocztową lub na adres e-mail podany w ankiecie personalnej. Poza tym, żeby się dobrze przygotować pamiętajcie o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości, zaświadczeni lekarskiego o BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO WZMOŻONEGO WYSIŁKU FIZYCZNEGO wystawionego nie wcześniej niż na miesiąc przed terminem przystąpienia do sprawdzianu, ubezpieczenia NNW oraz wyposażenia zgodnego z listą wyposażenia.

Czas trwania gry terenowej różni się w zależności od tego, gdzie chcemy się dostać. Dla kandydatów do Zespołów Bojowych jest to 5 dób, a dla pozostałych kandydatów „tylko” trzy doby.

 

Jednostka Wojskowa Komandosów - selekcja w górach

 

Pozytywne wyniki ogłaszane są bezpośrednio po zakończeniu etapu wraz z zaproszeniem do kolejnego etapu, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Wynik negatywny można usłyszeć zarówno w czasie realizacji zadań, jak i bezpośrednio po jego zakończeniu. Do tego etapu podobnie jak do kwalifikacji psychologicznej można podchodzić trzykrotnie.

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Etap ten odbywa się bezpośrednio po zakończeniu gry terenowej. Pozytywne ukończenie rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje wydaniem zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w Jednostce Wojskowej Komandosów (w przypadku wolnych stanowisk służbowych w JWK zaświadczenie wystawiane podczas rozmowy, w przypadku braku wolnych stanowisk czas oczekiwania wynosi do 24 miesięcy).

Wszyscy kandydaci bez przeszkolenia wojskowego, którzy ukończą z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne do Jednostki Wojskowej Komandosów otrzymują zaświadczenie o zakwalifikowaniu do postępowania rekrutacyjnego.

Ważne numery telefonów

Wszystkie pytania dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można kierować:

– dotyczące ETAPU III – KWALIFIKACJA PSYCHOLOGICZNA;
TELEFON: 261 – 101 – 440

– dotyczące ETAPU IV – SPRAWDZIAN WYTRZYMAŁOŚCIOWY – GRA TERENOWA.
TELEFON: 261 – 101 – 542

– dotyczące ETAPU V – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA.
dla Korpusu Oficerskiego – TELEFON: 261 – 101 – 543
dla Korpusu Podoficerów – TELEFON: 261 – 101 – 429
dla Korpusu Szeregowych Zawodowych – TELEFON: 261 – 101 – 264
dla osób bez przeszkolenia wojskowego – TELEFON: 261 – 101 – 314

Pod podanymi wyżej numerami telefonów można uzyskać informacje od wtorku do czwartku w godzinach 09.00 – 11.00.

Jednostka Wojskowa Komandosów

Do procesu rekrutacyjnego można, warto i trzeba się odpowiednio przygotować. Ze swojej strony podpowiemy tylko, że nie ma sensu wynajdować na nowo koła i warto skorzystać z podpowiedzi Weteranów polskich Wojsk Specjalnych. Szczególnie Waszej uwadze polecamy szkolenia prowadzone przez szefów selekcji do Jednostki AGAT (Zachar Selekcja) oraz JWK (MIXU Special Forces).

Zachecamy także do zapoznania się z poradnikiem – Przygotowanie kandydatów do selekcji w jednostkach Wojsk Specjalnych.

Autorem wszystkich fotografii jest Daniel Dmitriew.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *