W Warszawie wystartowało Global SOF Symposium

rozpoczęcie Global SOF Symposium

W dniu dzisiejszym, tj. 26 października w Hotelu Marriott w Warszawie rozpoczęło się – Global SOF Symposium – Europe. Organizatorami przedsięwzięcia jest Global SOF Foundation oraz Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych.

Sympozjum otworzyli Prezydent GSOF Stu Bradin oraz gen. broni pilot Tadeusz Mikutel, Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP. Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych reprezentował Dowódca KWS gen. dyw. Sławomir Drumowicz.


 

W trakcie sympozjum szeroko omawiana będzie min. problematyka dotycząca współczesnych zagrożeń i toczącej się wojny hybrydowej oraz możliwych sposobów skutecznego im przeciwdziałania, a w tym zacieśnienia współpracy regionalnej na wschodniej flance NATO i potrzeby dalszego rozwoju potencjału sił specjalnych.

Sympozjum potrwa do 28 października.

źródło: Wojska Specjalne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *