Tag Archives: Sala Tradycji

Sala tradycji Zespołu Bojowego B JWK

Sala Tradycji Zespołu Bojowego B z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca

Sala tradycji Zespołu Bojowego B została otwarta 13 grudnia 2021 r., jest poświęcona pamięci żołnierzy 1. Samodzielnej Kompanii Commando , 62. Kompanii Specjalnej oraz żołnierzy Zespołu Bojowego B Jednostki Wojskowej Komandosów. Podzielona jest tematycznie na trzy części. Ekspozycję zorganizowano tak, aby prezentowała historię pododdziałów i przekazywanie oraz dziedziczenie tradycji przez kolejne pokolenia komandosów. 1.Samodzielna kompania …

Sala Tradycji Jednostki Wojskowej Komandosów

Sala Tradycji Jednostki Wojskowej Komandosów

To właśnie w tym miejscu kandydaci, którzy przeszli selekcję odbierają gratulacje o jej ukończeniu. Również tutaj odbywają się uroczyste pożegnania żołnierzy, którzy kończą służbę. To miejsce, w którym odbywają się główne uroczystości z udziałem zaproszonych gości. Sala Tradycji Jednostki Wojskowej Komandosów. Znajdują się tam pamiątki zarówno po naszych poprzednikach, jak również z kolejnych misji, w …

Izba Pamięci COMMANDO na Zespole Bojowym B

Izba Pamięci Commando - Zespół Bojowy B Jednostki Wojskowej Komandosów

W dniu dzisiejszym została odtworzona Izba Pamięci Commando na Zespole Bojowym B Jednostki Wojskowej Komandosów, który kontynuuje ich tradycje. Jest to data nieprzypadkowa, gdyż 13-tego grudnia 1943 r 1. Samodzielna Kompania Commando wyrusza na swój pierwszy patrol pod dowództwem kpt. Władysława Smrokowskiego – zwanego „Wodzem”. 1.SKC była pierwszym oddziałem alianckim, który rozpoznał ugrupowania nieprzyjaciela, zaś …