Tag Archives: ratownictwo

Szkolenie z przeciwdziałania hipotermii

Ćwiczenia z przeciwdziałania hipotermii

W czwartek, 20 stycznia, przedstawiciele pogotowia ratunkowego i służb mundurowych, uczestniczyli we wspólnych ćwiczeniach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tematem ćwiczeń było postępowanie z pacjentem w hipotermii. Ćwiczenia odbyły się z inicjatywy Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach i obejmowało szkolenie z hipotermii, zabezpieczenia i transportu poszkodowanego. W szkoleniu uczestniczyły oprócz organizatora, także m.in. jurajska i beskidzka jednostka …

Porozumienie Wojsk Specjalnych i katowickiego pogotowia

Podpisane porozumienie Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Ratownicy medyczni oraz żołnierze wojsk specjalnych będą dzielić się wiedzą medyczną. Porozumienie w tej sprawie podpisali: Łukasz Pach, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach oraz pułkownik Wojciech Smołuch, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych z Krakowa. Podstawy ratownictwa cywilnego bazują na ratownictwie taktycznym. Współpraca z Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych to będzie dla ratowników okazja uczyć się …

Szkolenie Wojsk Specjalnych z ratownictwa

szkolenie Wojsk Specjalnych z ratownictwa

W dniach 12-14 lutego 2021 r. w Centrum Szkolenia Logistyki szkolili się żołnierze wojsk specjalnych wraz z ich amerykańskimi odpowiednikami. Szkolenie prowadzili stacjonujący we Włoszech żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych z 57th Rescue Squadron of 31st Fighter Wing at Aviano Air Base oraz kadra Szkoły Specjalistów Pożarnictwa. Szkolenie był możliwe dzięki wykorzystaniu bazy szkoleniowej Szkoły Specjalistów …