Tag Archives: Junior

Cała rozmowa Juniora i Drwala

Junior - weteran Jednostki Wojskowej GROM,

„Junior”, weteran jednostki GROM, zagościł w studio „Skrajna 5” u Drwala. Teraz możemy już posłuchać (i zobaczyć) jak ta rozmowa przebiegała. Było sporo o służbie, nurkowaniu, zadaniach kontraktorskich i szkoleniu wojska ukraińskiego. Junior z wojskami specjalnymi związany był przez 14 lat. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu dwa lata służył w 12 …

Nurek bojowy w Wojskach Specjalnych

nurek bojowy Jednostki Wojskowej Komandosów

Płetwonurkiem bojowym jest osoba wyszkolona i wyposażona do prowadzenia działań pod wodą. Szkolenie trwa minimum 2 lata i obejmuje m.in.: nurkowanie specjalne, wykonywanie podwodnych prac minerskich, nawigację podwodną, działania taktyczne na łodziach, wykonywanie akcji bezpośrednich na obiekty pływające oraz brzegowe. W zależności od zadania, nurkuje z aparatem o zamkniętym, półzamkniętym lub otwartym obiegu czynnika oddechowego …