Tag Archives: Black Hawk

Szkolenie MEDEVAC żołnierzy z Jednostki Wojskowej AGAT

Szkolenie z ewakuacji medycznej Jednostki Wojskowej AGAT

Są takie chwile gdy znajomość procedur i automatyzmy mogę zadecydować o uratowaniu życia lub zdrowia operatora Wojsk Specjalnych. Jedną z takich sytuacji jest przeprowadzenie ewakuacji medycznej z wykorzystaniem śmigłowca. Właśnie to w połowie listopada wspólnie z sojusznikami zza oceanu ćwiczyli żołnierze Jednostki Wojskowej AGAT na terenie 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. W ćwiczeniach wykorzystano …

Wojska Specjalne na manewrach REKIN-22

Manewry REKIN-22

Przeprowadzenie kompleksowej operacji ochrony szlaków żeglugowych, niedopuszczenie do blokady państwa od strony morza oraz zapewnienie swobodnego przepływu towarów do państw sojuszniczych to główny cel kończących się dzisiaj największych w tym roku manewrów Marynarki Wojennej pod kryptonimem REKIN-22. Od 16 września uczestniczyło w nich 1500 marynarzy oraz blisko 20 okrętów z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii …

Wspólne szkolenie GROMu i LPR

Szkolenie GROMU z LPR

W ubiegłym tygodniu w Warszawie odbyły się wspólne warsztaty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Jednostki Wojskowej GROM oraz Wojskowego Instytutu Medycznego. Było to już kolejne tego typu szkolenie LPR i JW 2305, wynikające z realizacji porozumienia o wzajemnej współpracy. Wiodącym tematem szkolenia były zagadnienia ewakuacji poszkodowanych z wykorzystaniem śmigłowca oraz praca na pokładzie. Poza procedurami MEDEVAC, ćwiczono …