Tag Archives: 1 Warszawska Brygada Pancerna

Szkolenie z MEDEVAC dla 1.WBPanc

Szkolenie z MEDEVAC dla 1.WBPanc.

W ostatnich dniach żołnierze z Jednostki Wojskowej GROM przeprowadzili szkolenie z realizacji procedur MEDEVAC oraz współdziałania z załogami statków powietrznych dla żołnierzy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. W zajęciach wzięli udział wojskowi różnych specjalności, przede wszystkim medycy oraz łącznościowcy. To już kolejny szkolenie 1 WBPanc. z operatorami z Wojsk Specjalnych. W kwietniu instruktorzy z GROMu szkolili …

Kolejne szkolenie GROMu w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej

Szkolenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej

Żołnierze z Jednostki Wojskowej GROM w ostatnich dniach szkoli przyszłych instruktorów zajęć ogniowych z 2.batalionu czołgów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. W ciągu kilkudniowych zajęć oficerowie i podoficerowie z 2BCz pod okiem Operatorów Zespołów Bojowych Jednostki Wojskowej GROM doskonalili techniki pracy na broni wg. systemu B.L.O.S oraz bezpiecznego posługiwania się bronią etatową. „Naszym zadaniem jest ciągłe …

Jednostka Wojskowa GROM szkoli zwiadowców

Szkolenie zwiadowców z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej

Pod okiem operatorów Jednostki Wojskowej GROM oraz przy wykorzystaniu ich bazy szkoleniowej, niespełna 20 zwiadowców z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej – 18 Dywizji Zmechanizowanej realizowało cykl zajęć strzelecko- medycznych. Głównym celem szkolenia było doskonalenie algorytmów z czerwonej taktyki (ang. TCCC – Tactical Combat Casualty Care), oraz prowadzenie ognia z broni strzeleckiej w różnych sytuacjach. Jest …

Instruktorzy z GROMu będą szkolić żołnierzy z 1WBPanc

Spotkanie instruktorów z Jednostki Wojskowej GROM i 1 Warszawskiej Brygady Pancernej

Na początku lutego w ramach spotkania starszych podoficerów dowództwa Jednostki Wojskowej GROM i 1 Warszawskiej Brygady Pancernej uzgodniono program i wypracowano wspólną koncepcje cyklu wspólnych szkoleń pod okiem instruktorów wojsk specjalnych w oparciu o bazę szkoleniowa brygady i Jednostki. Przy wsparciu instruktorów – operatorów zespołów bojowych JW2305 zwiadowcy i strzelcy wyborowi z 1. WBPanc. wchodzącej …