Sztandar Batalionu AK „Miotła” dla Zespołu Bojowego A JWK

Uroczystość przekazania sztandaru Batalionu AK "Miotła" dla Zespołu Bojowego A Jednostki Wojskowej Komandosów

W dniu dzisiejszym miała miejsce ważna dla nas uroczystość – przekazanie sztandaru Batalionu Armii Krajowej MIOTŁA dla Zespołu Bojowego A Jednostki Wojskowej Komandosów. Przy wojskowej asyście honorowej ZBA oraz asyście honorowej ze sztandarem batalionu AK Miotła nastąpiła ceremonia podpisania Aktu jego przekazania na ręce dowódcy ZBA.

W powyższym Akcie , Zarząd Społecznego Komitetu Pamięci o Batalionach „Miotła” oraz „Pięść” przekazał swoją wolę przekazania sztandaru, jak napisano, w godne ręce spadkobierców, czyli Zespołowi Bojowemu A. Sztandar Batalionu AK „Miotła” jest symbolem honoru i męstwa polskiego żołnierza, a zarazem wyrazem pamięci o Tych, którzy swoje życie oddali za Ojczyznę.

W uroczystości wzięli udział przewodniczący powyższego Komitetu Pan Norbert KLIMEK, Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, Kombatant AK „Miotła” kpt. Jerzy MINIDZIUKIEWICZ, żołnierze JWK oraz zaproszeni goście.

Dziękujemy za wyróżnienie oraz okazane zaufanie, iż będziemy godnie kontynuować tradycje żołnierzy Batalionu „Miotła”, to dla nas zaszczyt oraz duma.

Foto: Daniel Dmitriew

źródło: Cisi i skuteczni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *