Szkolenie Wojsk Specjalnych z ratownictwa

szkolenie Wojsk Specjalnych z ratownictwa

W dniach 12-14 lutego 2021 r. w Centrum Szkolenia Logistyki szkolili się żołnierze wojsk specjalnych wraz z ich amerykańskimi odpowiednikami. Szkolenie prowadzili stacjonujący we Włoszech żołnierze Armii Stanów Zjednoczonych z 57th Rescue Squadron of 31st Fighter Wing at Aviano Air Base oraz kadra Szkoły Specjalistów Pożarnictwa. Szkolenie był możliwe dzięki wykorzystaniu bazy szkoleniowej Szkoły Specjalistów Pożarnictwa (SSP)

Podczas trzech dni przeprowadzono wykłady, jako część teoretyczną i wprowadzenie do głównej części szkolenia, jaką było szkolenie praktyczne. Obejmowało ono działania poszukiwawczo-ratownicze, ratownictwo techniczne i wysokościowe.

szkolenie Wojsk Specjalnych z ratownictwa

Szkolenie okazało się doskonałą platformą wymiany doświadczeń z zakresu omawianych i ćwiczonych technik oraz metod ratowniczych. Na podsumowaniu padły deklaracje od wszystkich uczestników o konieczności organizacji cyklicznych szkoleń na rzecz obopólnego doskonalenia kadr, które bez wątpienia służą Siłom Zbrojnym RP i pogłębianiu relacji sojuszniczych pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi.

Komendant Centrum Szkolenia Logistyki płk mgr inż. Andrzej Dyk tak podsumował szkolenie:

„Doświadczenia płynące z odbytego ćwiczenia jasno dowodzą o celowości inwestowania w rozwój kompetencji kadry Centrum, gdyż to właśnie wiedza i doświadczenie tych ludzi zapewnia wszechstronny i wydajny proces szkolenia, nawet w tak wymagającym zagadnieniu jak działania poszukiwawczo-ratownicze…”

źródło: CSLog

szkolenie Wojsk Specjalnych z ratownictwa

szkolenie Wojsk Specjalnych z ratownictwa

szkolenie Wojsk Specjalnych z ratownictwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *