Szkolenie pirotechników z Wojsk Specjalnych

szkolenie pirotechników Wojsk Specjalnych

Żołnierze pełniący służbę w sekcjach pirotechnicznych Wojsk Specjalnych oraz zespołach EOD (Explosive Ordnance Disposal), a także w patrolach saperskich,  odbywają 15-dniowe szkolenie w zakresie neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN) w zróżnicowanym środowisku (CMD EOD I). Kurs prowadzi sekcja EOD wrocławskiego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

W pierwszej części szkolenia kursanci uczyli się głównie rozpoznawania różnego typu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Pozytywne zakończenie pierwszej części nauki było przepustką do udziału w kolejnych modułach szkoleniowych. Podczas pierwszego z nich – oznaczonego w nomenklaturze natowskiej jako CMD EOD (Conventional Munitions Disposal – Explosive Ordnance Disposal) słuchacze uczyli się między innymi podstaw z zakresu procedur bezpieczeństwa w pracach minerskich.

Obecnie, na kursie neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w różnym otoczeniu  (CMD EOD I) zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności bezpiecznego niszczenia różnego rodzaju amunicji konwencjonalnej i przedmiotów niebezpiecznych.

Neutralizacja jest często mylona z niszczeniem. Jednak są to dwie różne czynności. Niszczenie niewybuchów jest to nic innego jak przyłożenie kontrładunku w postaci standardowej amunicji saperskiej (kostki trotylu) bądź PMW-8. Niszczenie może odbywać się w miejscu znalezienia bądź po przewiezieniu na poligon. Neutralizacja jest to czynność która przy użyciu specjalistycznych środków i sprzętu polega na pozbawieniu cech bojowych amunicji, tak aby amunicja była bezpieczna do transportu.

szkolenie pirotechników Wojsk Specjalnych

W ostatnich dniach szkolenia uczestnicy kursu dużo czasu spędzili na poligonie Raków. Mając do dyspozycji niezbędne saperskie wyposażenie otrzymali od instruktorów zadanie zneutralizowania kilkunastu sztuk różnego rodzaju bojowej amunicji używanej obecnie w naszej armii. Jako „pomoce szkoleniowe” wykorzystywali między innymi: 85-mm amunicję do armaty D-44, miny przeciwpancerne TM-62M, 73-milimetrowe naboje OG-9 do działek bezodrzutowych, granaty ręczne i artyleryjską amunicję oświetleniową.

Kursanci w ramach wykonywania zadania uczyli się prawidłowych technik niszczenia amunicji przy użyciu amunicji saperskiej oraz PMW-8. Dodatkowo po raz pierwszy przeprowadzali procedurę bezpiecznej neutralizacji przy użyciu systemu Vulcan polegającą na wypaleniu materiału wybuchowego znajdującego się w amunicji. Z powodzeniem przeprowadzili całą procedurę na amunicji artyleryjskiej 85 mm oraz minach TM-62M.

szkolenie pirotechników Wojsk Specjalnych

Ukończenie kursu doskonalącego w zakresie neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w różnym otoczeniu CMD I stopnia jest jednym z podstawowych wymogów do rozpoczęcia szkolenia II stopnia, które rozpocznie się już 7 czerwca.

źródło: Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *