Świętowali w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych

Święto Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych 2022

21 marca Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych im. ppłk Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz” obchodzi święto.
„Napisałem kiedyś, że na wojnie zwycięża nie silniejszy, ani mądrzejszy, nie lepiej zorganizowany, ale ten co bardziej kocha.” ppłk. Maciej Kalenkiewicz, dziennik z lat 40

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych zostało sformowane na podstawie Decyzji Nr 71/ZPUSZiS-P3/P7 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. i jest jednostką organizacyjną szkolnictwa wojskowego podporządkowaną dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych. Głównym zadaniem Centrum jest organizacja i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych dla kandydatów oraz żołnierzy Wojsk Specjalnych.

Zgodnie z Decyzją Nr 153/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2021 r. Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych otrzymało imię ppłk. Macieja Kalenkiewicza, ps. „Kotwicz” oraz ustanowiono święto na dzień 21 marca.

Święto Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych 2022

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych – gen. dyw. Sławomirowi Drumowiczowi. Komendant Centrum – płk Wojciech Smołuch przywitał przybyłych na uroczystą zbiórkę gości, w tym gościa honorowego Panią Marią Danutę Wołągiewicz, córkę patrona CSzWS.

W pierwszej części obchodów, Centrum uroczyście przyjęło ppłk. Macieja Kalenkiewicza na swojego patrona.

Święto Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych 2022

Maria Danuta Wołągiewicz w swym przemówieniu wspominała ojca ppłk. Macieja Kalenkiewicza „[…] Był jednak nie tylko moim ojcem, ale też oficerem i człowiekiem czynu. Miał silne poczucie obowiązku miłości do ojczyzny. […] Zginął 21 sierpnia 1944 roku pod Surkontami, w pierwszej regularnej bitwie Armii Krajowej z Armią Czerwoną. Poległo razem z nim 32 żołnierzy, a Rosjanie dobijali rannych. Zginął jako oficer regularnej armii polskiej […] Aż do 1989 roku nie wolno było w Polsce wspominać jego pamięci. […] Wydarzenia te, rozgrywające się we współczesnych czasach, wskazują jaką siłę ma ludzka pamięć. Na nic zdały się wysiłki komunistycznej propagandy, usiłującej zniszczyć pamięć o moim Ojcu i jego walce. […] Skarbem jest pokój. A żołnierz jest po to, by chronić tych, których kochamy”.

„Duma, ambicja oraz dążenie do profesjonalizmu to cechy każdego absolwenta Centrum, którego staramy się wyposażyć w myśl sentencji „Kotwicza” – „Musimy krzewić wśród nas ducha zdobywców, a psychikę obrony i cierpiętnictwa zmienić w wolę zwycięstwa” – powiedział w przemówieniu komendant Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych płk Wojciech Smołuch.

Święto Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych 2022

Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa z Krakowa pod dowództwem tamburmajora st. chor. sztab. Tomasza Stroniasa. Po zakończeniu uczestnicy zwiedzili salę tradycji Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.

Więcej zdjęć znajdziecie na stronie Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.

źródło: CSZWS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *