Święto Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych

21 marca swoje święto obchodzi Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych zostało sformowane na podstawie Decyzji Nr 71/ZPUSZiS-P3/P7 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2019r. i jest jednostką organizacyjną szkolnictwa wojskowego podporządkowaną Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych. Głównym zadaniem Centrum jest organizacja i prowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych dla kandydatów oraz żołnierzy Wojsk Specjalnych.

Na podstawie Decyzji Nr 153/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2021 r. Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych otrzymało imię ppłk. Maciej Kalenkiewicza, ps. „Kotwicz” oraz ustanowiono święto na dzień 21 marca.

Z okazji Święta Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych dziękuję wszystkich żołnierzom i pracownikom centrum za duże zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji zadań służbowych.
Składam najlepsze żołnierskie życzenia dobrego zdrowia, wielu dalszych sukcesów w służbie i pracy ku chwale macierzystych Wojsk Specjalnych i Sił Zbrojnych RP oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Dowódca
gen. dyw. dr inż. Sławomir Drumowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *