Specjalności w Wojskach Specjalnych

specjalności w Wojskach Specjalnych - snajper

Snajper

Do tej specjalności trafiają ludzie po kilku latach służby w sekcji szturmowej. Opanowany, cierpliwy – najlepszy z najlepszych. Snajperami zostają przeważnie ludzie spokojni, o nieco łagodniejszym niż inni temperamencie. To żołnierze, którzy nie działają w oderwaniu od reszty operatorów. Są częścią starannie zaplanowanej operacji.

 

specjalności w Wojskach Specjalnych - obsada łodzi bojowej

Obsada łodzi bojowej

Stanowi integralny element wsparcia bojowego operatorów grup szturmowych. Stosują techniki przerzutu wodnego wojsk, są w gotowości do wsparcia ogniowego w przypadku kontaktu z przeciwnikiem. Zdolności ekspedycyjne umożliwiają operowanie na otwartym morzu w każdym zakątku ziemi.

 

specjalności w Wojskach Specjalnych - nurek bojowy

Nurek bojowy

Jest zdolny do wykonywania zadań specjalnych o różnorodnym charakterze. W tym celu wykorzystuje bojowy sprzęt nurkowy (o obiegach zamkniętych lub otwartych), wykonuje podwodne i nawodne prace minerskie, unieszkodliwia miny, prowadzi rozpoznanie i bojowe działania na lądzie, a także działania antyterrorystyczne.

 

specjalności w Wojskach Specjalnych - operator

Operator

Droga do służby w zespole bojowym jest tylko dla najbardziej zdeterminowanych i cierpliwych. Kandydat musi być ponadprzeciętnie sprawny, niezwykle opanowany, a przede wszystkim musi umieć działać w sytuacjach stresowych. Zadania stawiane przed operatorem w kraju i poza jego granicami są zawsze obarczone wysokim ryzykiem, wymagają od niego koncentracji oraz utrzymania formy i wyszkolenia na najwyższym poziomie. Kandydat na operatora musi być zdolny przetrwać w izolacji, ale także musi umieć działać w zespole.

 

specjalności w Wojskach Specjalnych - przewodnik psa bojowego

Operator – Przewodnik Psa Bojowego w Grupie Wsparcia

Doświadczony operator – żołnierz, który wykazuje chęć współpracy z psem ma szansę pełnić funkcję przewodnika psa bojowego. Głównym zadaniem przewodnika jest wyszkolenie oraz przygotowanie psa do wsparcia grupy specjalnej podczas prowadzenia operacji specjalnej w dzień i nocy. Doświadczony operator – żołnierz, który wykazuje chęć współpracy z psem ma szansę pełnić funkcję przewodnika psa bojowego. Głównym zadaniem przewodnika jest wyszkolenie oraz przygotowanie psa do wsparcia grupy specjalnej podczas prowadzenia operacji specjalnej w dzień i nocy.

 

specjalności w Wojskach Specjalnych - operator z grupy HALO/HAHO

Operator – Grupy Specjalnej o profilu HALO-HAHO

Jest operatorem Grupy Specjalnej która jest wyposażona i przeszkolona do wykonywania skoków z dużych wysokości wymagających użycia tlenu. Większość takich skoków wykonuje się w nocy ponieważ operatorzy grupy muszą dotrzeć w rejon działanie w sposób skryty, szkolenie zawiera elementy nawigacji oraz wymaga użycie sprzętu specjalistycznego i specjalnej odzieży pozwalającej operować w niskich temperaturach na dużych wysokościach oraz nawigowania podczas braku widoczności ziemi np. ponad chmurami.

 

specjalności w Wojskach Specjalnych - lądowe działania specjalne

Lądowe działania specjalne

Operatorzy tej podstawowej specjalności Wojsk Specjalnych realizują zadania w ramach Grup Szturmowych, w zakresie wykonywania zadań bojowych w ramach prowadzonych działań specjalnych w głównej mierze na lądzie. Wyznaczenie na te stanowiska wymaga ukończenia kwalifikacji wstępnych, selekcji szczegółowej oraz długotrwałego i wymagającego kursu szkolenia bazowego. Są zdolni do przerzutu poprzez desantowanie i posiadają szeroką znajomość zasad taktyki działań specjalnych oraz praktyczne umiejętności posługiwania się uzbrojeniem i wyposażeniem będącym na wyposażeniu Wojsk Specjalnych.

 

specjalności w Wojskach Specjalnych - operator BSL

Obsługa Bezzałogowych Systemów Rozpoznawczych

Operator bezzałogowego statku powietrznego (BSP) Wojsk Specjalnych realizuje zadania z zakresu prowadzenia rozpoznania obrazowego wyznaczonego rejonu działania. Działania operatora BSP są wykorzystywane zarówno w prowadzeniu przez pododdziały działań bojowych jak i również w akcjach ratowniczych. Żołnierz musi wszechstronnie znać sprzęt do prowadzenia rozpoznania specjalnego, będący na wyposażeniu sekcji.

 

JTAC z Jednostki Wojskowej GROM

Wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa (JTAC)

Jego zadaniem jest precyzyjne naprowadzenie lotnictwa na cele naziemne za pomocą nowoczesnych urządzeń określania i wskazywania pozycji oraz zaawansowanych środków łączności. Poza obsługą specjalistyczną sprzętu i wiedzą z zakresu naprowadzania musi posiąść wszystkie umiejętności żołnierza wojsk specjalnych.

 

Mazi - medyk z Jednostki Wojskowej Komandosów

Medyk

Posiada stosowne uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Na polu walki udziela pierwszej pomocy poszkodowanym oraz zapewnia opiekę medyczną podczas ich transportu. Obsługuje medyczny sprzęt ratunkowy będący na wyposażeniu pojazdów sanitarnych i wojskowych placówek medycznych. Medyk to osoba z powołaniem do niesienia pomocy innym. Jego specjalistyczna wiedza i umiejętności decydują o zdrowiu lub życiu żołnierzy.

 

łącznościowiec w Wojskach Specjalnych - JW GROM

Łącznościowiec

Łącznościowiec w Wojskach Specjalnych, czasem nazywany radzikiem lub drucikiem, to ekspert teleinformatyki. Jego umiejętności obejmują przesyłanie informacji w dowolnej formie na różnych zakresach fal radiowych, jak również z wykorzystaniem pasma łączności satelitarnej. Bez jego udziału nie może się odbyć żadna operacja specjalna, bo łączność w działaniach Wojsk Specjalnych ma kluczowe znaczenie.

 

specjalności w Wojskach Specjalnych - pirotechnik

Pirotechnik / EOD

W miejscu działań zawsze jest jako pierwszy, to on sprawdza teren i jest gwarancją bezpieczeństwa dla operatorów. Pirotechnik to żołnierz odporny na stres, niezwykle opanowany i spostrzegawczy. Jego głównym zadaniem jest wspieranie zespołów bojowych podczas działań. Musi być zawsze obecny przy żołnierzach przygotowujących się do akcji. To ekspert od ładunków i materiałów wybuchowych, odpowiedzialny jest za identyfikację oraz neutralizację tego rodzaju zagrożenia.

 

źródlo: Wojsko Polskie