SOF Truths – zasady sił operacji specjalnych

JWK - SOF Truths

W 1987 roku amerykański pułkownik John Collins w swojej publikacji „United States and Soviet Special Operationsdla amerykańskiego Kongresu starał się zdefiniować czym są siły specjalne. Tak powstała lista zasad sił operacji specjalnych zwana „SOF Truths”, na której opierają się siły specjalne na całym świecie. Jednak nie tylko siły specjalne. Zwłaszcza na „Zachodzie” co raz więcej firm stara się swoje zarządzanie opierać na tych uniwersalnych prawdach.

Oto pierwotna lista SOF Truths:

1. Ludzie są ważniejsi niż sprzęt.

Ludzie – nie sprzęt – robią decydującą różnicę. Właściwi ludzie, dobrze wyszkoleni i pracujący w zespole, wypełnią misję przy użyciu dostępnego sprzętu. Z drugiej strony nawet najlepszy sprzęt na świecie nie jest w stanie zrekompensować braku odpowiednich ludzi.

2. Jakość jest ważniejsza niż ilość.

Niewielka liczba osób, starannie wyselekcjonowanych, dobrze wyszkolonych i dobrze kierowanych, jest lepsza niż znacznie większa liczba żołnierzy, z którym brakuje umiejętności lub wyszkolenia by sprostać zadaniu.

3. Siły specjalne nie mogą być produkowane masowo.

Szkolenie jednostek operacyjnych do poziomu biegłości potrzebnej do wykonywania trudnych i specjalistycznych misji Wojsk Specjalnych zajmuje lata. Intensywne szkolenie – zarówno w jednostkach, jak i poza nimi – jest wymagane, aby osiągnąć odpowiednią sprawność i zgranie zespołów. Procesu tego nie można przyspieszyć bez pogorszenia ostatecznych możliwości. Wypracowanie pewnych mechanizmów i automatyzmów po prostu wymaga czasu.

4. Wartościowej jednostki sił specjalnych nie można stworzyć po tym, jak zaistnieje potrzeba jej użycia.

Tworzenie kompetentnych, w pełni zdolnych do misji jednostek wymaga czasu. Wykorzystanie w pełni zdolnych operacji specjalnych w krótkim czasie wymaga dobrze wyszkolonych i stale dostępnych jednostek SOF w czasie pokoju. Nie można tworzyć jednostek w momencie, gdy zagrożenie się pojawia – wtedy jest już za późno.

 

W latach 90-tych adm. Eric Olson, dowódca USSOCOM, włączył jeszcze jeden punkt:

5. Większość operacji sił specjalnych wymaga wsparcia jednostek regularnych.

Skuteczność operacji sił specjalnych na tak wysokim poziomie nie byłaby możliwa bez wsparcia sił z innych rodzajów sił zbrojnych – sił lądowych, powietrznych, czy marynarki wojennej, a także wywiadu.

 

Obecnie, powyższe pięć zasad stanowi dewizę współczesnych sił specjalnych, oddające ich charakter oraz specyfikę działania. Najważniejsza z SOF Truths jest pierwsza – właściwi ludzie, doskonale wyszkoleni i pracujący jako zespół wypełnią misję z dostępnym sprzętem. Ale, nawet najlepszy sprzęt nie zrekompensuje braku właściwych ludzi.

źródło: SOCOM, JWK

foto: I. Dorożański / JWK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *