Sala tradycji Zespołu Bojowego B JWK

Sala Tradycji Zespołu Bojowego B z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca

Sala tradycji Zespołu Bojowego B została otwarta 13 grudnia 2021 r., jest poświęcona pamięci żołnierzy 1. Samodzielnej Kompanii Commando , 62. Kompanii Specjalnej oraz żołnierzy Zespołu Bojowego B Jednostki Wojskowej Komandosów.
Podzielona jest tematycznie na trzy części. Ekspozycję zorganizowano tak, aby prezentowała historię pododdziałów i przekazywanie oraz dziedziczenie tradycji przez kolejne pokolenia komandosów.

1.Samodzielna kompania Commando została sformowana w 1942 r w Szkocji, pierwszym jej dowódcą był kpt. Władysław SMROKOWSKI. Jej szlak bojowy opierał się głównie o działania na froncie Włoskim. Kompania rozpoczęła działania patrolem bojowym w rejonie miejscowości Capracotta 13 grudnia 1943 stąd nawiązanie do tożsamej daty otwarcia Sali tradycji. Można w niej obejrzeć eksponaty związane z żołnierzami 1.SKC, elementy uzbrojenia wykorzystywanego w trakcie szkolenia i walk, czy przybory codziennego użytku. Jednymi z najciekawszych i wartościowych eksponatów są mundur i odznaczenia niedawno zmarłych, ostatnich weteranów Jerzego ZENOWICZA i Alojzego KURZAWY, przekazane przez rodziny byłych żołnierzy.

Kolejna część poświęcona jest 62. Kompanii Specjalnej z Bolesławca, która została sformowana w 1967 r. a pierwszym dowódcą był ppor. Stanisław TRELA. W gablotach poświęcony można obejrzeć przedmioty używane do szkolenia, które były na wyposażeniu żołnierzy w latach 70-ch, 80-ch.

Następna część sali tradycji poświęcona jest żołnierzom Zespołu Bojowego B, powstałemu w maju 2004 r., którzy mogą pochwalić się bogatym szlakiem bojowym. Brali udział w działaniach bojowych w Macedonii, Iraku, Pakistanie, Afganistanie i na Ukrainie. Dzisiejsi komandosi szkolili się również z żołnierzami innych państw m.in. USA, Anglii, Kanady , Francji, Turcji, Słowacji, Chorwacji i wielu innych. W tej części sali tradycji zapoznać się można z pamiątkami współczesnych ,komandosów’ przywiezionymi z rejonów działań bojowych, jak i ze szkoleń odbytych ramię w ramie z żołnierzami sił specjalnych wielu zaprzyjaźnionych jednostek, zarówno z kraju jak również z zagranicy. Ta część ekspozycji wzbogaca się z każdym dniem, miesiącem, rokiem ponieważ ta historia cały czas jest przez nad dalej tworzona.

Na Sali tradycji Zespołu Bojowego B znajduje się również proporzec Zespołu, który jest wzorowany na sztandarze 1.Samodzielnej Kompanii Commando, 2. Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych, a sam sztandar znajduje się na Sali Tradycji Jednostki Wojskowej Komandosów. W innym poście przybliżymy historię Sztandaru 1. Samodzielnej Kompanii Commando oraz 2. Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych.

Foto: Daniel Dmitriew

źródło: Cisi i skuteczni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *