Rekrutacja na jesienną edycję kursu JATA

Kurs JATA - z cywila do Wojsk Specjalnych

Do 26 maja trwa rekrutacja na Kurs JATA, umożliwiający dołączenie z „cywila” do Wojsk Specjalnych. Limit miejsc na kurs rozpoczynający się 4 września 2023 roku wynosi 30 miejsc i jest to rodzaj dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (poprzedzającej zawodową służbę wojskową) realizowanej w ramach kształcenia.

Miejscem pełnienia służby wojskowej jest Ośrodek Szkolenia Lądowego w Lublińcu. A sam kurs prowadzony jest na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych (dla osób zainteresowanych pełnieniem zawodowej służby wojskowej).

Dla kogo jest Kurs JATA?

Dla osób zainteresowanych pełnieniem zawodowej służby wojskowej w zespołach bojowych Jednostki Wojskowej FORMOZA / Jednostki Wojskowej GROM / Jednostki Wojskowej Komandosów, w zespołach szturmowych Jednostki Wojskowej AGAT lub pododdziałach wsparcia bojowego Jednostki Wojskowej NIL.

Dwa etapy szkolenia

Szkolenie w ramach kursu JATA realizowane jest w następujących etapach:

ETAP I – SZKOLENIE PODSTAWOWE – 28 dni

(zakończone przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej)

ETAP II – SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE – 7 miesięcy

Kurs adaptacyjny Wojsk Specjalnych zakończony selekcją do wybranej przez kandydata Jednostki WS, egzaminem z języka angielskiego na poziomie A2/B1 (pierwszy poziom) oraz egzaminami ze szkolenia specjalistycznego – kursu adaptacyjnego Wojsk Specjalnych.

Wymagania

Wymagania formalne:

– wiek minimum 18 lat;
– polskie obywatelstwo;
– nieposzlakowana opinia;
– zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej;
– niekaralność za przestępstwa umyślne;
– odpowiednie wykształcenie.

Wymagania preferowane:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych;
– wykształcenie (medyczne np. ratownik medyczny, informatyczne, techniczne np. elektroniczne, lingwistyczne, sportowe, o profilu wojskowym);
– uprawnienia (ratownika wodnego, medycznego, górskiego);
– osiągnięcia (informatyczne, techniczne, lingwistyczne, sportowe, wojskowe, inne);
– umiejętności oraz predyspozycje (informatyczne, techniczne, lingwistyczne, sportowe, inne);
– prawo jazdy kategorii „C” albo „C+E”;

Na sam koniec warto przypomnieć limit wiekowy dla osób zainteresowanych w zależności od preferowanej docelowej Jednostki:

JW. GROM – do 35 lat;
JW. KOMANDOSÓW – do 30 lat;
JW. FORMOZA – do 32 lat;
JW. AGAT – do 33 lat;
JW. NIL – do 33 lat.

Więcej informacji na stronie Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.

fot. WCR Toruń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *