Rekrutacja do JW GROM – wrzesień 2021

rekrutacja do Jednostki Wojskowej GROM

Jednostka Wojskowa GROM ogłosiła termin zakończenia najbliższej rekrutacji. Ta elitarna jednostka Wojsk Specjalnych poszukuje chętnych do służby w zespołach bojowych oraz innych komórkach wewnętrznych. W obu tych przypadkach wymagania i proces rekrutacji wyglądają nieco inaczej. Niezmienne są jednak podstawowe wymagania i termin nadsyłania ankiet personalnych – 20 września 2021.

Pierwsza informacja, która jest niezwykle ważna – rekrutacja nie dotyczy cywili. Im dedykowana jest rekrutacja prowadzona na kurs JATA przez Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. Jeśli nie należysz do tej grupy i chcesz ubiegać się o miejsce wśród elity musisz spełnić kilka podstawowych wymagań:

– być żołnierzem w służbie czynnej, żołnierzem rezerwy lub funkcjonariuszem innych służb mundurowych i jednocześnie posiadać co najmniej dwuletni staż służby

– posiadać polskie obywatelstwo;

– być osobą niekaraną;

– posiadać poświadczenie bezpieczeństwa lub wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;

– posiadać zdolność do służby w jednostkach desantowo – szturmowych lub wyrazić zgodę na przeprowadzenie stosownych badań;

– posiadać realną znajomość języka obcego;

– być nie starszym niż 30 lat ( w przypadku selekcji do zespołów bojowych)

Wymagane wykształcenie i stopień wojskowy

Ponadto w zależności od tego czy kandydaci celują w korpus oficerski, podoficerski lub korpus szeregowych wymagane jest

Dla kandydatów do korpusu oficerów zawodowych:
– posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych;
– stopień wojskowy co najmniej podporucznika (równorzędny), a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, SOP, PSP, itp.) posiadanie stopnia w korpusie oficerów.

Dla kandydatów do korpusu podoficerów zawodowych:
– posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej;
– posiadanie stopnia wojskowego równego lub bezpośrednio niższego od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, a w przypadku funkcjonariuszy z innych służb mundurowych (np. w Policji, ABW, SG, SOP, PSP, itp.) posiadanie stopnia podoficerskiego równorzędnego stopniowi wojskowemu. Istnieje również możliwość powołania żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;

Dla kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych:
– żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Dla kandydatów spoza MON i MSWiA:
– posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
– posiadanie świadectwa stopnia znajomości języka obcego;

Formalności

Jeśli nadal jesteś zainteresowany, spełniasz wymagania i uważasz, że jest to miejsce dla Ciebie to prześlij ankietę rekrutacyjną na adres 2305.rekrutacja@ron.mil.pl.

Przesłanie kompletu dokumentów powoduje rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego. Warto być precyzyjnym, uważnym i dokładnym ponieważ jeśli dokumenty nie będą kompletne lub w ankiecie nie zostaną podane pełne dane  kandydatura zostanie odrzucona. Ponadto  Jednostka zastrzega sobie odmowę dalszej weryfikacji kandydata bez podania przyczyny, a pozytywne ukończenie procesu rekrutacyjnego nie skutkuje jednoczesnym wyznaczeniem w strukturach Jednostki.

Ważne informacje

Jeśli po przeczytaniu powyższych informacji pojawiły się pytania dotyczące rekrutacji do Jednostki Wojskowej GROM to wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 10.00 pod numerem telefonu 723 704 937.

Jeśli pomyślnie przejdziesz początkowy formalny etap rekrutacji to w zależności od wybranej drogi – zespół bojowy lub komórki zabezpieczające – czeka Cię selekcja lub kwalifikacja. Jedno i drugie składa się z trzech etapów – sprawdzianu fizycznego, badania psychologicznego i testu w terenie, ale różni się w szczegółach. Pierwszy z nich już na początku października.

Zobacz także:

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *