Rekrutacja do Jednostki Wojskowej AGAT

Jednostka Wojskowa AGAT - nagrodzona w 2019 roku wyróżnieniem przodujący pododdział

Mówią o nich „polscy Rangersi”, a ich motto to „Siła i ogień. Po nas tylko zgliszcza”. Jednostka Wojskowa AGAT została sformowana w Gliwicach na bazie Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej. Jeśli chcesz się do nich dostać musisz przejść rekrutację do Jednostki Wojskowej AGAT. A jakie warunki trzeba spełnić?

Wymagania formalne

O możliwość podjęcia służby w JW AGAT podobnie jak w przypadku innych Jednostek Wojsk Specjalnych ubiegać się mogą:
– osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jak również osoby nie związane dotąd z mundurem;
– żołnierze służby czynnej, pełniący aktualnie służbę w jednej z Jednostek Wojskowych Sił Zbrojnych RP;
– żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;
– żołnierze rezerwy (przeniesieni do rezerwy po odbyciu zasadniczej, nadterminowej lub zawodowej służby wojskowej albo długotrwałego przeszkolenia wojskowego);
– funkcjonariusze (w służbie czynnej lub przeniesieni do rezerwy) jednej ze służb mundurowych (Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa).

Jednostka AGAT

Jeśli spełniacie jeden z powyższych warunków i chcecie służyć w Wojskach Specjalnych w Gliwicach, a przy okazji posiadacie prawo jazdy kategorii C lub C+E to w Jednostce Wojskowej AGAT czekają na Was z otartymi ramionami. Co nie oznacza, że łatwo będzie się tam dostać.

Najpierw trzeba będzie przebrnąć przez trzy etapy i na koniec uzyskać poświadczenie bezpieczeństwa. Od czego więc zaczyna się droga do WS w Gliwicach?

Etap I – Postępowanie wstępne:

1) Przede wszystkim osoby zainteresowane muszą wypełnić ankietę kandydata do służby w JW AGAT i dostarczyć ją do sekcji personalnej (S-1) JW AGAT osobiście lub listem poleconym na adres:

 
JW AGAT
Sekcja Personalna (S-1)
ul. Generała Władysława Andersa 47
44-121 Gliwice
 

bądź faksem na numer telefonu:

261-111-304

2) Teraz następuje weryfikacja złożonej ankiety i załączonych dokumentów przez organ kadrowy JW AGAT z uwzględnieniem potrzeb kadrowych Jednostki oraz informacji zawartych w ankietach przysłanych przez kandydatów.

3) Jeśli spełniłeś wstępne kryteria do służby w JW AGAT to możesz jeszcze spodziewać telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej.Po zakończeniu tej części osoby zainteresowane służbą w JW AGAT będą oficjalnie zapraszane drogą służbową na selekcję/kwalifikację z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem kwalifikacji.  

I możesz już szykować się na etap drugi – a w zasadzie to powinieneś zacząć szykować się dużo, dużo wcześniej. Minimalny czas potrzebny do zbudowania odpowiedniej formy to 6 tygodni.
selekcja JW AGAT

Etap II – Testy

Kandydaci na stanowiska szczególne (np. do Zespołów Szturmowych i Zespołu Wsparcia) oraz stanowiska zabezpieczające podlegają testom ze znajomości języka angielskiego, testom psychologicznym oraz testom sprawnościowym. A wśród nich znajdziemy dobrze znane konkurencje.
– marszobieg 3000m
– pływanie 200m stylem dowolnym
– podciąganie się na drążku wysokim dla mężczyzn i uginanie ramion na poręczach dla kobiet
– skłony tułowia w przód (tzw. brzuszki) w czasie 2 minut
– bieg wahadłowy 10m x 10m

Żeby myśleć o pozytywnym ukończeniu tego etapu musisz uzyskań minimum ocenę dobrą według norm sprawnościowych Wojska Polskiego z Rozporządzenia MON. Patrz na grupy wiekowe w kolumnie nr 1. Więcej informacji o grupach wiekowych i sprawdzianie przygotowania fizycznego dla wojskowych znajdziecie w serwisie wojsko-polskie.pl – link na dole w podsumowaniu.

Warunkiem przystąpienia kandydata do testu sprawnościowego jest przedstawienie aktualnych badań okresowych (żołnierze zawodowi) lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego (pozostali kandydaci) wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem kwalifikacji.  Etap ten wieńczy rozmowa kwalifikacyjna, a na niej możesz spodziewać się nie tylko pytań dotyczących Twojej motywacji oraz zasad, którymi się w życiu kierujesz, ale także pytań o Twoją wiedzę na temat Jednostki, do której rekrutujesz. Warto poznać nie tylko charakterystykę działania, nazwisko dowódcy i historię Jednostki Wojskowej AGAT, ale także patrona i tradycje dziedziczone przez jednostkę.
Jeśli pozytywnie przebrniesz przez przez ten etap to przed Tobą „już tylko”…

Etap III – Selekcja w górach

Test sprawnościowy w górach polega na sprawdzeniu zachowania się kandydata w ekstremalnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Sprawdzana jest jego wytrzymałość psychofizyczna oraz zdolność do współdziałania w grupie.

Selekcja Jednostka AGAT

„Musisz być w dobrej kondycji fizycznej, aby być wstanie nieść około 25- kilogramowy plecak przez cały czas pobytu na Kursie Selekcyjnym. Musisz dobrze znać mapę i orientować się w terenie aby na czas dojść do wskazanych miejsc, musisz mieć dobre, rozchodzone buty oraz nauczyć się dbać o stopy aby nie dopuścić do zranienia ich w sposób uniemożliwiający Twój dalszy udział w selekcji”.

Przez wiele lat kierownikiem tego etapu był Zachar. Teraz pomaga się do niego odpowiednio przygotować. Możesz skorzystać z jego usług lub zapoznać się z poradnikami przygotowanymi przez JW AGAT, które znajdziesz na dole w podsumowaniu.

Pamiętaj jednak…

…że pozytywne przejście selekcji lub kwalifikacji nie jest  równoznaczne z wydaniem dla wszystkich kandydatów zaświadczeń o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w JW AGAT. Wynika to z faktu, że jednostka może chwilowo nie dysponować wolnymi stanowiskami, odpowiadającymi posiadanym przez kandydata kwalifikacjom lub posiadanemu przez kandydata stopniowi wojskowemu. W przypadku kandydatów spoza struktur Sił Zbrojnych RP, zwłoka wynika z konieczności uzyskania zgody Dyrektora Departamentu Kadr MON na wydanie przedmiotowego  zaświadczenia.

Kolejna zwłoka podyktowana jest uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa, które wydaje Służba Kontrwywiadu Wojskowego – czas przeprowadzenia postępowania sprawdzającego wynosi około 6-8 miesięcy. Istotny jest fakt, że w przypadku braku możliwości zaproponowania stanowiska, dane kandydata do służby będą nadal przechowywane w bazie danych JW AGAT i mogą zostać wykorzystane w późniejszym terminie.
Jednostka AGAT
Aby dołączyć do Jednostki Wojskowej AGAT musisz więc uzbroić się w wiedzę, kondycję, umiejętności i dużo cierpliwości. Jednak przede wszystkim musisz podjąć decyzję i dążyć uparcie do celu jakim jest służba w Wojskach Specjalnych. Uwierz nam, warto.

Materiały dodatkowe:

– „Poradnik przygotowania kandydatów do selekcji w jednostkach wojsk specjalnych”
– „Przygotowanie do selekcji. Poradnik dla kandydatów do Zespołów Szturmowych JW AGAT”
– Strona Jednostki AGAT
– Strona Zachar Selekcja
– Sylwetka Zachara w cyklu „Ludzie Wojsk Specjalnych”
– Więcej na temat norm sprawnościowych w Wojsku Polskim

Comments

  1. Oferta.

    Czy potrzebna jest osoba która zna bd zasady I pomocy, psychologi pola wali i warunków traumatycznych. Jako pracownik cywilny!!!! . Oficer rezerwy. Mający wykształcenie pedagogiczne z 20 letnią praktyką.

    1. Post
      Author

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *