Przypominamy “Projekt 1944 – 2014” – sierpień

Kalendarz "Projekt 1944-2014" - sierpień

Przypominamy karty kalendarza „Projekt 1944 – 2014”. Dzisiaj sierpień i wyjątkowa postać – ś.p. prof. dr hab. Tytus Karlikowski, który odszedł na wieczną wartę w lipcu 2019 roku.

W 1939 roku walczył w obronie stolicy, a w 1940 roku trafił do konspiracji. Ciężko ranny odłamkami granatnika w czasie walk w Powstaniu Warszawskim. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari V klasy i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Diagram powstańczy – ś.p. prof. dr hab. Tytusa Karlikowskiego.

CYTAT SIERPNIA

Prof. dr hab. Tytus Karlikowski (żołnierz batalionu Zośka)

Na początku byliśmy harcerzami, członkami Szarych Szeregów. W 1942 roku przekształcono nas w jednostkę bojową Kedywu KG AK. Mogliśmy dokonywać akcji zbrojnych, wysadzać pociągi, mosty, odbijać więźniów. Wykonaliśmy wiele takich akcji. W 1943 roku powstał batalion Zośka. Zależało nam, by zostawić po nim ślad wśród wojskowych. W 2005 roku nasz srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari został umieszczony na sztandarze 1. Pułku Komandosów, dziś JWK. Żołnierze noszą na ramionach tarcze Zośki i to jest wielka duma, że jest jednostka, która hołubi Zośkę.

Z jednej strony duma Żołnierzy Batalionu „Zośka”, a z drugiej wielki zaszczyt dla żołnierzy Zespołu Dowodzenia Jednostki Wojskowej Komandosów.

Obcować z żywą legendą

Tak w październiku 2013 roku na łamach magazynu Polska Zbrojna o więzi przeszłości z teraźniejszością pisał Tomasz „Burza” Burzyński – były oficer Jednostki Wojskowej Komandosów.

Przełomowy w krzewieniu tradycji Batalionu był rok 2005, kiedy to weterani „Zośki” wystąpili z inicjatywą przeniesienia insygniów Orderu Virtuti Militari na sztandar ówczesnego 1 Pułku Specjalnego Komandosów (dawna nazwa JWK w Lublińcu). Dla nas, żołnierzy 1 Pułku, był to bardzo ważny moment. Zdawaliśmy sobie bowiem sprawę, jakie spotkało nas wyróżnienie. Pamiętam tę chwilę do dzisiaj. Podczas uroczystości przeniesienia insygniów patrzyłem na wzruszonego profesora Tytusa Karlikowskiego, żołnierza Batalionu „Zośka”, jednego z ostatnich „kamieni na szaniec”, którzy przetrwali wichry wojny oraz historyczne zawirowania po jej zakończeniu. Dla komandosów był to wielki zaszczyt – obcować z żywą legendą, jednym z tych, któremu los zabrał beztroską młodość i kazał uczestniczyć w nierównej walce z okupantem. Tak to się zaczęło.

Tradycje „Zośki” przejął Zespół Dowodzenia JWK. Jego żołnierze nosili odtąd na ramionach naszywki z charakterystycznym znakiem Polski Walczącej. Widziałem, jakim szacunkiem cieszył się żołnierz z piękną, czerwoną naszywką „Zośki”. Budziło to podziw wśród przełożonych, ale także nutkę zazdrości wśród innych żołnierzy, zwłaszcza ze sztabu i logistyki.

Właściwie każdego dnia służby kultywujemy pamięć o żołnierzach „Zośki”. Dowództwo JWK oraz Zespół Dowodzenia dbają o to, by wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do spotkania międzypokoleniowego żołnierzy Batalionu „Zośka” oraz JWK. Te spotkania przypominają, zwłaszcza młodszym żołnierzom, idee, którymi kierowali się w czasie wojny żołnierze AK: dobro ojczyzny, honor i braterstwo.

Więcej o oznakach Jednostki Wojskowej Komandosów.

Projekt 1944 – 2014

W 2014 roku Jednostka Wojskowa Komandosów, Stowarzyszenie Grupy Historycznej Zgrupowanie „Radosław” oraz Weterani Armii Krajowej wspólnie przygotowali ten wyjątkowy projekt. Miał on na celu godnie upamiętnić 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz podkreślić tradycje dziedziczone przez JWK.

Przygotowany spot i kalendarz pokazał nić łącząca współczesnych żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów i ich poprzedników z Armii Krajowej. Przypomniał także o dokonaniach bohaterów AK, co podkreślał w rozmowie z Polską Zbrojną ówczesny dowódca JWK – płk. Kukuła:

“Chcemy zwrócić uwagę na korzenie polskich Wojsk Specjalnych. Nie godzimy się, by naprędce spolszczane książki o superbohaterach innych armii wyparły ze świadomości młodego pokolenia dokonania bohaterów AK oraz współczesnych żołnierzy – mówił dowódca JWK. – Chcemy wreszcie zwyczajnie oddać hołd ludziom, których jesteśmy następcami i których podziwiamy.”

Więcej o Projekcie.

Fot i cytat: Projekt 1944 – 2014 / Cisi i skuteczni / Polska Zbrojna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *