Przodujący pododdział Wojsk Specjalnych 2019

Jednostka Wojskowa AGAT - nagrodzona w 2019 roku wyróżnieniem przodujący pododdział

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych przyznał tytuły honorowe „Przodujący pododdział” na najbliższy rok. Wśród wyróżnionych pododdziałów znalazł się Zespół Wsparcia Jednostki Wojskowej Agat. Teraz do Gliwic trafi proporzec, a żołnierze otrzymają amarantowe sznury z jednym chwastem, które będą nosić przy mundurze.

Wyróżnienia od generała Jarosława Miki otrzymało dziewięć pododdziałów z czterech rodzajów sił zbrojnych. Każdorazowo wniosek o nadanie tytułu do DG RSZ rekomendowali inspektorzy z poszczególnych rodzajów sił zbrojnych. 

„Tytuł honorowy „Przodujący pododdział” to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych żołnierzem Wojska Polskiego przez dowódcę generalnego rodzajów sił zbrojnych. Może go otrzymać pododdział nie będący jednostką wojskową, czyli batalion, dywizjon, eskadra czy kompania, który w danym roku uzyskał bardzo dobre wyniki w działalności służbowej.”

Zespół wsparcia Jednostki Wojskowej AGAT w lipcu ubiegłego roku na mocy decyzji Nr 98/MON z dnia 26 czerwca 2019 przejął i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji „Grupy Destrukcyjnej Wawelberga” (1920-1921).

„Grupę Destrukcyjną Wawelberga zorganizował kpt. Tadeusz Puszczyński (pseudonim Konrad Wawelberg) pod koniec 1920 roku. Był on oficerem wywiadu II RP, twórcą działań specjalnych w międzywojennej Polsce. W czasie III powstania zadaniem jego pododdziału było niszczenie połączeń komunikacyjnych pomiędzy Śląskiem a Niemcami. Grupa Destrukcyjna Wawelberga zasłynęła akcją przeprowadzoną w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Żołnierze wysadzili siedem mostów, dwa odcinki torów kolejowych oraz dwa niemieckie pociągi towarowe. Działania te zainicjowały wybuch powstania śląskiego. Żołnierzy kpt. Puszczyńskiego uznaje się za specjalistów w działaniach dywersyjno-sabotażowych. Niszczyli cele po stronie niemieckiej i opóźniali przemarsz wojsk, utrudniali dostarczanie żywności. W sumie oddział zniszczył około 50 mostów, trzy dworce kolejowe i kilkaset metrów torów kolejowych. W połowie czerwca 1921 roku grupę wycofano z frontu, a po podpisaniu rozejmu w lipcu 1921 roku, rozwiązano.”

źródło: Polska Zbrojna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *