Projekt oznaki rozpoznawczej CSzWS

oznaka Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych

Aut Disce, Aut Discede” – „Ucz/szkol się, albo odejdź”

Oznaka rozpoznawcza w Siłach Zbrojnych RP traktowana jest jednocześnie jako identyfikacja i świadectwo przynależności oraz wspólnoty wszystkich żołnierzy danej jednostki lub instytucji. Tradycje noszenia oznak rozpoznawczych sięgają Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wprowadzano je wówczas na wzór oznak Brytyjczyków. Po zakończeniu II Wojny Światowej nie były one wprowadzane ani używane aż do 1963 roku, kiedy znaną wszystkim zapewne oznakę wprowadziła 6 PDPD. Na pewien czas w 1965 roku zaprzestano jej noszenia. Po czym w 1967 wrócono do pomysłu jej noszenia i projekt st. sierż. szt. Z. Ślusarczyka zarządzeniem MON został zatwierdzony. Oznaka ta jest taktowana jako pierwsza w wojsku polskim po II Wojnie Światowej.

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych również pracuje nad projektem oznaki rozpoznawczej. Przedstawiamy wstępne rezultaty prowadzonych prac. Jego symbolikę przedstawimy w kolejnym poście. Centrum zastanawia się również nad Patronem.

Jeśli macie jakieś podpowiedzi w tej kwestii to kierujcie je bezpośrednio do Centrum np poprzez stronę na Facebooku. Przedstawiając je Centrum prosi byście uzasadnili swoją propozycję.

Centrum jest jednostką szkoleniową nastawioną na rozwój żołnierzy Wojsk Specjalnych w różnych aspektach i na różnych płaszczyznach, zatem uwzględnienie tej specyfiki jest dla nich szczególnie istotne.

Źródło: Strona na Facebooku CSzWS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *