Profil kandydata do Wojsk Specjalnych

Pierwsza selekcja do Jednostki Wojskowej AGAT

Instruktorzy podczas rekrutacji do Wojsk Specjalnych mają jasno określony profil kandydata, którego poszukują. I choć specyfika każdej Jednostki wymusza pewne różnice w tym profilu, to są cechy pożądane i niepożądane wspólne dla wszystkich, którzy marzą o służbie w Wojskach Specjalnych.

Cechy pożądane kandydatów:
– silna motywacja i wola przetrwania „walki”;
– wysoka odporność psychofizyczna;
– umiejętność pracy w zespole;
– szybka adaptacja w nowym środowisku;
– akceptacja nienormowanego czasu pracy;
– świadomość ryzyka zawodowego związanego ze służbą;
– umiejętność samokształcenia i wykorzystania posiadanych umiejętności przy realizacji zadań;
– umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji w deficycie czasu w sytuacjach stresowych;
– prawdomówność;
– dojrzałość emocjonalna;
– karność, stosowanie się do określonych zasad.
– odpowiedzialność.

Cechy niepożądane:
– karalność za przestępstwa umyślne;
– stosowanie kłamstw i oszustw;
– brak umiejętności współpracy w zespole (konfliktowość);
– stwarzanie niebezpieczeństwa dla zespołu i samego siebie;
– lekkomyślność, niedojrzałość emocjonalna.

Źródło: Poradnik przygotowania kandydatów do selekcji w jednostkach Wojsk Specjalnych

Fot. Janusz Walczak

Na zdjęciu ś.p. Sławomir Berdychowski podczas pierwszej selekcji JW AGAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *