Profil kandydata do Wojsk Specjalnych

Pierwsza selekcja do Jednostki Wojskowej AGAT

Instruktorzy podczas rekrutacji do Wojsk Specjalnych mają jasno określony profil kandydata, którego poszukują. I choć specyfika każdej Jednostki wymusza pewne różnice w tym profilu, to są cechy pożądane i niepożądane wspólne dla wszystkich, którzy marzą o służbie w Wojskach Specjalnych.

Cechy pożądane kandydatów:
– silna motywacja i wola przetrwania „walki”;
– wysoka odporność psychofizyczna;
– umiejętność pracy w zespole;
– szybka adaptacja w nowym środowisku;
– akceptacja nienormowanego czasu pracy;
– świadomość ryzyka zawodowego związanego ze służbą;
– umiejętność samokształcenia i wykorzystania posiadanych umiejętności przy realizacji zadań;
– umiejętność podejmowania odpowiednich decyzji w deficycie czasu w sytuacjach stresowych;
– prawdomówność;
– dojrzałość emocjonalna;
– karność, stosowanie się do określonych zasad.
– odpowiedzialność.

Cechy niepożądane:
– karalność za przestępstwa umyślne;
– stosowanie kłamstw i oszustw;
– brak umiejętności współpracy w zespole (konfliktowość);
– stwarzanie niebezpieczeństwa dla zespołu i samego siebie;
– lekkomyślność, niedojrzałość emocjonalna.

Źródło: Poradnik przygotowania kandydatów do selekcji w jednostkach Wojsk Specjalnych

Fot. Janusz Walczak

Na zdjęciu ś.p. Sławomir Berdychowski podczas pierwszej selekcji JW AGAT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *