Posłanie Dowódcy KWS z okazji Święta Wojska Polskiego

Wojska Specjalne logo - Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych

Posłanie Dowódcy Komponentu Wojsk Specjlnych do Żołnierzy i Pracowników resortu Obrony Narodowej z okazji Święta Wojska Polskiego.

Żołnierze!
Pracownicy resortu Obrony Narodowej!

W dniu 15 sierpnia 1920 roku, Wojsko Polskie pod dowództwem Wielkiego Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO, stoczyło na przedpolach Warszawy zwycięską bitwę z Armią Czerwoną.
Dziś, gdy po 100 latach, wspominamy te bohaterskie zmagania żołnierza polskiego, czynimy tak nie po to, aby podsycać wrogie nastroje wobec Rosji i narodu rosyjskiego. Pragniemy jedynie pokazać Europie i całemu światu, że ofiara krwi, poniesiona przez Polskę, daje nam pełne rpawo do równego partnerstwa w ramach wielkiej rodziny narodów, zrzeszonych w Unii Europejskiej. Rodziny, w której Polska obecna była od 1000 lat i nigdy jej nie opuściła.

Żołnierze!
Pracownicy resortu Obrony Narodowej!

Nasze Święto zostało ustanowione w czasach II Rzeczypospolitej, jako wyraz hołdu społeczeństwa dla żołnierzy Wojska Polskiego, którzy wywalczyli niepodległość i wytyczyli granice Polski Odrodzonej.
W tym uroczystym dniu, pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich dowódców, żołnierzy i pracowników wojska.
Dziękuję Wam za ofiarną służbę oraz wkład pracy, jakie codziennie wnosicie w wyszkolenie i wychowanie żołnierzy.
Przyjmijcie ode mnie najlepsze życzenia dobrego zdrowia, wielu sukcesów i osiągnięć w służbie w kraju i poza jego granicami dla dobra i chwały Wojsk Specjalnych, Sił Zbrojnych naszej Ojczyzny, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

 

DOWÓDCA                             
gen.bryg. dr. inż. Sławomir DRUMOWICZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *