Podsumowanie roku współpracy Jednostki GROM i Uniwersytetu Rzeszowskiego

Podsumowanie współpracy JW GROM i Uniwersytetu Rzeszowskiego - grudzień 2021

14 grudnia 2021 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim doszło do spotkania będącego efektem podpisanego w sierpniu 2020 r. porozumienia o współpracy pomiędzy JW GROM i Uniwersytetem Rzeszowskim. Celem spotkania było podsumowanie pierwszego etapu projektu oraz określenie kolejnych działań.

Zamysłem przewodnim podpisanego w sierpniu porozumienia było, aby poprzez różnorodne badania i testy dało się stwierdzić, jakie zmiany zachodzą w organizmie pod wpływem ekstremalnych warunków. Zdobyta w ten sposób wiedza miała zostać wykorzystana do opracowania programów medycyny prewencyjnej przygotowujących i chroniących żołnierzy przed oddziaływaniem niekorzystnych czynników, takich jak choćby fala uderzeniowa podczas detonacji czy obciążenia organizmu wynikające ze specjalistycznego szkolenia taktycznego.

Podsumowanie współpracy JW GROM i Uniwersytetu Rzeszowskiego - grudzień 2021

Badania wpłyną również na zwiększenie efektywności psychologicznej żołnierzy, np. zdolności szybkiego uczenia się, radzenia sobie ze stresem oraz emocjami.

Dzięki podjętym badaniom grupa tworząca zespół w skład, którego wchodzą lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy, instruktorzy przygotowania motorycznego oraz psychologowie z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego opracowuje metody pozwalające na optymalne przygotowanie żołnierzy do trudów służby.

„Dzisiejsze spotkanie jest okazją do podsumowania pierwszego etapu, który, co mogę z dumą podkreślić, przyniósł bardzo wiele użytecznej wiedzy. Cieszę się, że naukowcy z UR mogą przyczynić się do poprawy jakości i bezpieczeństwa służby naszych żołnierzy. Dowodem wartości efektów prowadzonych badań jest obecność Pana Generała Dywizji dra inż. Sławomira Drumowicza, Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, który rozważa rozszerzenie prowadzonych w UR badań na inne jednostki specjalne obecne w Wojsku Polskim.” – powiedział prof. Sylwester Czopek, Rektor UR.

Podsumowanie współpracy JW GROM i Uniwersytetu Rzeszowskiego - grudzień 2021

Spotkanie w UR miało również charakter roboczy. Poszczególni członkowie zespołu zrelacjonowali przebieg i wyniki pierwszego etapu realizowanych badań.

Jak powiedział gen. Sławomir Drumowicz – „nauka stanowi wartość samą w sobie. Podobnie jak służbie, towarzyszą jej ponadczasowe ideały. Jestem przekonany, że ich mariaż zrodzi efekty, z których wszyscy będziemy dumni.”

Podsumowania dokonał również Dowódca JW GROM, płk Grzegorz Mikłusiak – „jeśli, dzięki naszej współpracy możemy być lepsi, to jest to warte każdego wysiłku. Nieustanne podnoszenie standardów, przekraczanie ograniczeń i zdobywanie nowej wiedzy to niemal nasza mantra. Dziękuję zespołowi badawczemu za zaangażowanie i pomoc. Jestem przekonany, że zamknięcie tego etapu to pierwszy z wielu kroków do celu, do którego dojdziemy razem.”

Podsumowanie współpracy JW GROM i Uniwersytetu Rzeszowskiego - grudzień 2021

Prowadzone wspólnie badania dotyczą wielu obszarów związanych ze służbą w jednostkach specjalnych. Są te elementy istotne już od etapu selekcji. Wśród nich znalazły się: projekt HPP, badania w ujęciu kompleksowym, badania radiologiczne i wydolnościowe, ocena ryzyka i następstw Traumatic Brain Injury, badania profilu steroidowego, ocena biomechaniczna, badania audiologiczne i suplementacja.

Spotkanie było również okazją do prezentacji możliwości otwartego niedawno Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego oraz działającego w UR Centrum Symulacji Medycznych, jak też innych możliwych obszarów współpracy przy wykorzystaniu możliwości Kolegium Nauk Medycznych UR.

Podsumowanie współpracy JW GROM i Uniwersytetu Rzeszowskiego - grudzień 2021

W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor UR, prof. dr hab. Artur Mazur – Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych, gen. dyw. dr inż. Sławomir Drumowicz – Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych, płk Grzegorz Mikłusiak – Dowódca JW GROM, Szef Szkolenia JW GROM, dr n. med. Przemysław Guła – Szef Zabezpieczenia Medycznego JW GROM, przedstawiciele polskich jednostek specjalnych oraz członkowie zespołu badawczego: prof. dr hab. n. med Andrzej Urbanik, dr hab. Emilian Zadarko, dr hab. Jacek Szczygielski, dr n farm. Rafał Podgórski, dr hab. Krzysztof Przednowek, dr n.med. Wojciech Domka, dr Grzegorz Kucaba, dr Bartłomiej Czarnota oraz koordynator projektu dr Maciej Brożyna.

Zdjęcia – Michał Święcicki/UR

źródło: Uniwersytet Rzeszowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *