Zwroty i reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Konsument ma prawo na odstąpienie od umowy sprzedaży bez podania przyczyny zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

Termin na złożenie stosownego oświadczenia wynosi 30 dni od chwili, w której towar został wydany klientowi.

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy może mieć następujące formy:

- mailowo na adres sklepu: kontakt@silentheroes.pl

- listownie na adres siedziby sklepu:

Silent Heroes

ul. Widokowa 53/2

62-052 Komorniki

W przypadku odstąpienia od umowy w formie elektronicznej, Konsument otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia drogą elektroniczną. W nadesłanym potwierdzeniu zostanie podany numer RMA oraz załączony formularz zwrotu. Wydrukowanie i załączenie przesłanego formularza ułatwi identyfikację zwracanego towaru i znacznie przyspieszy procedurę.

Konsument ma 14 dni za odesłanie towaru od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwracany towar prosimy wysłać na adres siedziby sklepu:

Silent Heroes

ul. Widokowa 53/2

62-052 Komorniki

Koszt zwrotu towaru ponosi Konsument.

Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Sprzedawca zwróci poniesione przez Konsumenta koszta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu i nie będzie się to wiązało dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Informacje o odstąpieniu od umowy zawarte są w Regulaminie sklepu w punkcie 8.

 

Reklamacja produktu

 

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Złożenie reklamacji może nastąpić w okresie 2 lat od daty wydania Przedmiotu Klientowi i mieć następujące formy:

- mailowo na adres sklepu: kontakt@silentheroes.pl

- listownie na adres siedziby sklepu:

Silent Heroes

ul. Widokowa 53/2

62-052 Komorniki

W opisie reklamacji Klient powinien podać następujące informacje:

- opis przedmiotu reklamacji z podaniem rodzaju wady i daty jej wystąpienia

- wybór jednego z dostępnych żądań:

  • doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny 
  • odstąpienie od Umowy Sprzedaży jeśli wada jest istotna

Jeżeli Sprzedający bez zbędnej zwłoki i niedogodności dla Klienta nie usunie wad lub też Przedmiot był już wymieniony na nowy, a mimo to wada nie została usunięta to Klientowi przysługuje prawo żądania

  • obniżenia ceny
  • odstąpienia od Umowy Sprzedaży

Kupujący nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada jest nieistotna

Koszt wymiany lub naprawy, jak również koszta dostarczenia Przedmiotu do Sprzedawcy ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do Reklamacji w terminie 14 dni. przekroczenie tego terminu jest jednoznaczne z uznaniem żądania Kupującego.

W przypadku uznania reklamacji i wymiany/naprawy Przedmiotu, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów dotyczących odesłania Przedmiotu do Sprzedawcy oraz nadania numeru RMA Reklamacji.

Kontakt może mieć formę telefoniczną lub mailowo na adres podany przy złożeniu zamówienia.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl