Oznakowanie grobów poległych żołnierzy GROM

nagrobek żołnierza Jednostki Wojskowej GROM mjr. Krzysztofa Woźniaka oznakowany insygniami Orderu Krzyża Wojskowego

26 kwietnia w Zielonce odbyła się kolejna uroczystość realizowana w ramach projektu „Pamięć Orderu”. Insygniami Orderu Krzyża Wojskowego oznakowany został grób poległego w Afganistanie żołnierza Jednostki Wojskowej GROM, kawalera Orderu Krzyża Wojskowego śp. mjr. Krzysztofa Woźniaka, który poległ w Afganistanie w 2013 roku. Tego samego dnia wyróżniony został grób innego żołnierza GROMu st. chor. rez. Artura Żukowskiego, który zginął w Iraku w 2004 roku.

W uroczystościach oprócz przedstawicieli Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz żołnierzy JW GROM, w której służyli obaj kawalerowie, brali udział członkowie rodzin poległych, wdowa po majorze Woźniaku, Iwona Woźniak oraz rodzice chorążego Żukowskiego Zofia i Tadeusz Żukowscy, którym towarzyszył syn Mariusz. W uroczystości wzięli udział również: płk Grzegorz Kaliciak, przedstawiciel kapituły Orderu Krzyża Wojskowego, por. Radosław Porzeziński, przedstawiciel Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, Grzegorz Wydrowski z Fundacji „SPRZYMIERZENI z GROM” oraz inni zaproszeni goście. Modlitwę nad grobami poległych odmówił ks. por. Mariusz Gawłowski.

Dziękujemy rodzinom za możliwość wyróżnienia mogił poległych. Nowe pokolenia niech wiedzą, że w tym miejscu spoczywa Bohater, który oddał życie walcząc za Ojczyznę.

źródło: wojsko-polskie.pl

fot. Centrum Weterana, Fundacja Sprzymierzeni z GROM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *