Ostatni dzień styczniowej rekrutacji do GROMu

Rekrutacja do Jednostki Wojskowej GROM

Dziś, 20 stycznia 2023 roku, ostatni dzień na przesłanie ankiety rekrutacyjnej do Jednostki Wojskowej GROM w kończącej się rekrutacji. Jej pierwszy etap startuje już w lutym.

Osoby spoza Resortu MON zainteresowane służbą w Jednostce proszone są o uzupełnienie ANKIETY REKRUTACYJNEJ. Z kolei dla żołnierzy preferowana jest ścieżka rekrutacji poprzez system Milnet- Z strona http://portal.ron.int/ zakładka Ogłoszenia

Kompletną i prawidłowo wypełnioną ANKIETĘ należy zatytułować: NAZWISKO_IMIĘ np. KOWALSKI_JAN. Następnie ANKIETĘ należy przesłać wyłącznie na adres mailowy Jednostki 2305.rekrutacja@ron.mil.pl

Wszystkie pozycje w ankiecie powinny być wypełnione DRUKOWANYMI LITERAMI, a kandydat powinien szczególną uwagę zwrócić na uzupełnienie pól ankiety zgodnie z zamieszczonym opisem. Zmiana kolejności wypełnionych pól np. imienia z nazwiskiem powoduje odrzucenie ankiety przez system.

LIST MOTYWACYJNY powinien zawierać ok. 1500 znaków i znajdować się w wyznaczonym miejscu w Ankiecie, a nie w załączniku.

Pamiętajcie, że przesłanie Ankiety powoduje rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego, ale nie podanie w niej pełnych informacji skutkuje odrzuceniem kandydata. Jednostka indywidualnie powiadamia zakwalifikowanych kandydatów, jednocześnie nie informuje na stronie internetowej o terminach kwalifikacji i selekcji.

Wszelkie dodatkowe pytania możecie kierować na adres: 2305.rekrutacja@ron.mil.pl.


Od początku istnienia Jednostka Wojskowa GROM zdobywała doświadczenia w misjach bojowych w różnych rejonach świata. Żołnierze Jednostki są gotowi do prowadzenia działań specjalnych w każdych warunkach klimatycznych i geograficznych, do czego przygotowują się w trakcie szkoleń specjalistycznych zarówno w ostrym klimacie Skandynawii, jak również w tropikalnej dżungli Ameryki Południowej. Doświadczenia i wnioski z misji powodują, że system szkolenia Jednostki jest nieustannie modyfikowany oraz dostosowywany do odpowiedzi na zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

System szkolenia żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM obejmuje trzy główne obszary:

– Przeciwterrorystyczne działania lądowe i morskie (tzw. taktyka czarna): uwalnianie zakładników z obiektów stałych (domy, wieżowce) i pojazdów (samoloty, samochody, pociągi), ochrona VIP i obiektów, zabezpieczanie działań i operacji innych służb wojskowych oraz pozamilitarnch.

– Działania specjalne (tzw. taktyka zielona): prowadzenie rozpoznania, działania destrukcyjne na głębokich tyłach i zapleczu przeciwnika, eliminowanie potencjalnych zagrożeń personalnych i technicznych w strukturach przeciwnika, udział w ewakuacji ludności, prowadzenie tzw. „walki o dusze i serca”.

– Morskie działania przeciwterrorystyczne (tzw. taktyka niebieska): zwalczanie terroryzmu na styku ląd/morze, na obiektach pływających i platformach.

Fot. JW GROM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *