Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych to jeden z 4 ośrodków funkcjonujących w strukturze Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, obok Ośrodka Szkolenia Lądowego w Lublińcu, Ośrodka Szkolenia Nurkowego w Gdyni oraz Ośrodek Szkolenia Spadochronowego w Krakowie.

Z kart historii Ośrodka….

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych położony jest w pobliżu miejscowości Strzepcz w powiecie wejherowskim (województwo pomorskie). Ośrodek znajduje się 18 km na południowy wschód od Lęborka oraz 27 km na południe od Wejherowa. Centralny punkt poligonu to pole celów lotniczych, które leży na szerokości 54 29’ 07 N; długości 18 00’ 15” E. Poligon w Strzepczu został utworzony w czasie II Wojny Światowej przez Niemców w 1940 roku. Służył do szkolenia przyszłych podoficerów ze szkoły podoficerskiej grenadierów pancernych SS. Tworząc poligon Niemcy wysiedlili ludność zamieszkującą wieś Bork, która znajdowała się w centralnym miejscu planowanego poligonu. Wojsko Polskie zainteresowało się tym miejscem na początku lat pięćdziesiątych.

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych

– w 1953 r. na podstawie rozkazu Szefa Sztaby Generalnego Dowódca Marynarki Wojennej tworzy 11 Poligon lotniczy. Rozkaz dowódcy Marynarki Wojennej nr 024/org z dnia 06.05.1953r.

Przeznaczenie oraz podległość poligonu przez wiele lat ewoluowały. Pierwotnie, obszar, który zajmował poligon to 2500 ha. Jako 11 Poligon Lotniczy wykorzystywany był przez lotnictwo Marynarki Wojennej do szkolenia pilotów w rażeniu celów naziemnych za pomocą środków bojowych w postaci bomb lotniczych, niekierowanych rakiet oraz amunicji strzeleckiej o kalibrze 37 mm, 23 mm, 12,7 mm. Obiekty poligonowe jednocześnie przez pewien okres czasu wykorzystywała Marynarka Wojenna oraz 7 Brygada Obrony Wybrzeża. Na terenie poligonu znajdowały się między innymi obiekty pozwalające na szkolenie pododdziałów „Niebieskich Beretów” (piechoty morskiej) w desantowaniu z okrętów desantowych. Koniec lat osiemdziesiątych to moment, kiedy teren poligonu przechodzi całkowicie w podległość Dowódcy Marynarki Wojennej i zaczyna obowiązywać nazwa Ośrodek Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej.

– Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP 27.05.1991r. – rozwiązany zostaje 11 Poligon Lotniczy m Strzepcz Dowódca Marynarki Wojennej zobowiązany zostaje do zorganizowania na bazie poligonu lotniczego Ośrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej.

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych

2014 rok przynosi reformę sposobu dowodzenia Siłami Zbrojnymi w wyniku czego, Ośrodek zmienia podległość służbową, tak jak pozostałe poligony SZ RP, pod Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko.

– Decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.12.2013r. w Dowództwie Wojsk Lądowych w Warszawie następuje bezpośrednie podporządkowanie Komendantowi Centrum Szkolenia Wosk Lądowych Drawsko. W tej strukturze Ośrodek Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej Strzepcz znajduje się od grudnia 2013r. do lutego 2015r.

Następna zmiana podległości miała miejsce w 2015 roku, w wyniku, czego Ośrodek przechodzi w podległość Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych

– Rozkaz nr 2/720 Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych z dnia 31 grudnia 2014r.

2018 rok to następna zmiana podległości Ośrodka tym razem pod Dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych.

– Decyzja Nr 442org/DGRSZ Minister Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie zmiany podporządkowania i przeformowania Ośrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej Strzepcz na Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych. Ośrodek wchodzi w strukturę Wojsk Specjalnych.

W roku 2019 Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych przechodzi w podporządkowanie Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.

– Decyzja Nr 71/ZPUSZiS-P3/P7 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.03.2019r w sprawie sformowania Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych i zmiany podporządkowania Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych Strzepcz.

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych

Zakres działania Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych

1. Przygotowania obiektów szkoleniowych do niezakłóconego i bezpiecznego prowadzenia szkolenia specjalistycznego żołnierzy
2. Zabezpieczenie i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej do wykorzystania infrastruktury szkoleniowej, będącej w zasobach ośrodka, jako obszaru odosobnienia sekcji specjalnych przygotowujących się do operacji;
3. Zapewnienie wysokich standardów zakwaterowania i sanitarnych dla ćwiczących pododdziałów;
4. Dbanie o rozwój i rozbudowę obiektów szkoleniowych do standardów obowiązujących w analogicznych ośrodkach dedykowanych Wojskom Specjalnym w wiodących państwach NATO;
5. Zabezpieczenie szkolenia pododdziałów WS oraz innych podmiotów wykorzystujących terenowe obiekty szkoleniowe do szkolenia oraz zgrywania pododdziałów po mobilizacyjnym rozwinięciu;
6. Prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami przy współudziale Lasów Państwowych;
7. Cykliczne oczyszczanie obszaru poligonu z przedmiotów niebezpiecznych i wybuchowych;
8. Stałe podnoszenie stanu profesjonalnego wyszkolenia etatowych żołnierzy i pracowników wojsk

tekst: Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych
Fot. Ośrodek Szkolenia Poligonowego WS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *