Nowy Dowódca FORMOZY

Nowy dowódca Jednostki Wojskowej FORMOZA - kmdr Jan Kwiatkowski

Komandor Jan Kwiatkowski z dniem 25 kwietnia br. objął obowiązki dowódcy Jednostki Wojskowej Formoza im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego. Czasowo pełniący obowiązki dowódcy jednostki, kmdr por. Jacek Swajda, na uroczystej zbiórce przekazał sztandar jednostki wojskowej nowemu dowódcy morskich komandosów.

Przekazanie obowiązków odbyło się w obecności stanu osobowego jednostki oraz dowódcy komponentu wojsk specjalnych, gen. dyw. Sławomira Drumowicza, a także dowódców pozostałych jednostek wojsk specjalnych i zaproszonych dowódców (komendantów) jednostek (instytucji) wojskowych i innych resortów.

źródło: JW FORMOZA

Fot. Łukasz Zacharczuk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *