Nowa odznaka pamiątkowa Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych

odznaka pamiątkowa Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych 2022

20 kwietnia 2022 roku wprowadzona została odznaka pamiątkowa Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. Wszystko za sprawą opublikowanej wczoraj w Dzienniku Urzędowym Decyzji Nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2022 roku. Odznaka pamiątkowa „stanowi formę wyróżnienia żołnierzy i pracowników DKWS za nienaganną służbę i pracę oraz uhonorowania innych osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla DKWS. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań”. Pierwsze nadania odznaki pamiątkowej DKWS zapewne już za miesiąc w 15lecie Wojsk Specjalnych.

Odznaka, o wymiarach 40×40 mm, ma kształt krzyża kawalerskiego barwy oksydowanego srebra z obramowaniem zakończonym kulkami. Pośrodku krzyża umieszczono srebrny nóż szturmowy wzoru 98, będący symbolem wojsk specjalnych. Od środkowej części noża odchodzą na lewą i prawą stronę odznaki srebrne skrzydła orła wojsk specjalnych, symbolizujące zwycięstwo. Na lewym ramieniu krzyża znajdują się srebrne litery „DK”, a na prawym ramieniu krzyża – srebrne litery „WS”.

Użyte elementy stanowią skrót nazwy DKWS.

Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, zwanemu dalej „Dowódcą”, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2) żołnierzom zawodowym, po co najmniej roku służby w DKWS;
3) pracownikom resortu obrony narodowej, po co najmniej dwóch latach pracy w DKWS;
4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w DKWS przez okres co najmniej 3 lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;
5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla DKWS, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7, zwanej dalej „Komisją”.

Odznakę nadaje Dowódca na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Dowódcy. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej „legitymacją”, i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

Wcześniej odznakę pamiątkową „o wymiarach 55 mm x 27 mm stanowił nóż szturmowy wz. 98, który jest podstawowym modelem współczesnego, polskiego noża wojskowego. Do noża, w jego środkowej części, dołączone są skrzydła spadającego do walki orła, jako element wyżej wspomnianego Bojowego Znaku Spadochronowego”.

odznaka pamiątkowa Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych - stara

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *