Nabór dla cywili do Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych

kurs Centrum Szklenia Wojsk Specjalnych - Lubliniec

Pod koniec 2019 roku powstało Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych (CSWS) – samodzielna jednostka organizacyjna podlegająca Dowództwu Komponentu Wojsk Specjalnych. Docelowo ma odpowiadać za szkolenie żołnierzy i kandydatów do WS, a także być drogą do Wojsk Specjalnych z „cywila”. W związku z tym na początku marca Centrum opublikowało kryteria naboru do służby kandydackiej w CSWS.

Dla kogo?

Służba kandydacka jest dla chętnych, którzy spełniają poniższe warunki:- ukończone 18 lat,
– obywatelstwo polskie,
– niekaralność sądowna,
– zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
– świadectwo ukończenia gimnazjum

Ponadto do służby kandydackiej mogą być powoływane osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, niebędące żołnierzami zawodowymi i posiadające stopień nie wyższy niż starszy szeregowy, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Żeby jednak do Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych trafić trzeba przebrnąć przez trzy etapy postępowania rekrutacyjnego. I nie jest to wcale droga krótka, prosta i przyjemna. Od samej białej taktyki może rozboleć głowa;)

 

Etap I

Krok 1

Musisz na stronie wybranej przez siebie Jednostki albo na naszej stronie znaleźć informację o Jednostce (listę Jednostek wraz z adresami stron internetowych znajdziesz na dole). Następnie do tej wybranej Jednostki składasz wniosek o chęci udziału w pełnej kwalifikacji, która obejmuje egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzian terenowy (Selekcję). 

Następnie pracujesz, pracujesz i jeszcze więcej pracujesz nad sobą i swoją formą. Przygotowujesz się fizycznie i zawierasz osobiste ubezpieczenie na udział w przedsięwzięciach rekrutacyjnych. Przy okazji składasz oświadczenie o znajomości zasad i nie występowaniu z roszczeniami wobec organizatorów w wypadku niepowodzenia lub kontuzji. Bierzesz byka za rogi i uczestniczy w przedsięwzięciach rekrutacyjnych w wybranej Jednostce. A jak Ci się powiedzie to…

kurs Centrum Szklenia Wojsk Specjalnych - Lubliniec

Pobierasz i czytelnie wypełniasz Wniosek, Kwestionariusz CSWS oraz Kwestionariusz WKU. Teraz możesz przejść do kroku drugiego.

Krok II

Wyżej wymieniony czytelnie wypełniony wniosek składasz do Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego ds. Kadr, poprzez właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie podanym w Decyzji Ministra Obrony Narodowej (do 31 marca lub 30 września danego roku).

Do wniosku dołączasz:- świadectwo ukończenia gimnazjum,- życiorys (napisany odręcznie),
– odpis skróconego aktu urodzenia,
– informację o sobie z krajowego rejestru karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (może być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminów),
– inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności oraz Kwestionariusz WKU.

Dodatkowo skany wypełnionego Wniosku i Kewstionariusza CSWS przesyłasz na adres:

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych
Tyniecka 45, 30-901 Kraków
Szef Sekcji Personalnej

Jeśli coś na tym etapie jest dla Ciebie niezrozumiałe to dodatkowe informacje dla kandydatów dotyczące procesu naboru i szkolenia w ramach CSWS można uzyskać w Komendzie Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych pod numerami tel. 261 132 312 i 261 132 372.

Teraz już tylko uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy na etap II.

 

Etap II – rekrutacja w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych

O terminie przeprowadzenia postępownia rekrutacyjnego zostaniesz powiadomiony telefonicznie lub drogą elektroniczną przynajmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Centrum nie wysyła powiadomień pocztą, więc nie musisz wypatrywać listonosza. Rekrutacja w Centrum Szkolenia Wojska Specjalnych ma charakter konkursowy – czytaj wygrywają najlepsi.

selekcja do Jednostki Wojskowej FORMOZA

Jeśli nie miałeś w Jednostce sprawdzianu sprawności fizycznej to będziesz miał go na tym etapie. Musisz się także przygotować na rozmowę kwalifikacyjną i analizę ocen na świadectwie gimnazjalnym.

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Komendant Centrum informuje właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień o wstępnym zakwalifikowaniu kandydata. A Komisja rekrutacyjna w terminie do 7 dni wydaje osobie zainteresowanej zaświadczenie o zakwalifikowaniu i przesyła kopię zaświadczenia lub decyzji właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień.

Jeśli nie udało Ci się pomyślnie zakończyć tego etapu to masz możliwość wniesienia odwołania do Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych poprzez Komendanta CSWS w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji komisji rekrutacyjnej.

Jeśli jednak udało Ci się znaleźć w gronie szczęśliwców to Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje Cię do:

– Wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
– Wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.

Dobrnąłeś do tego miejsca? No to reszta już odbywa się bez Twojego udziału.

 

Etap III

Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, po wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej, doręcza go osobie zainteresowanej. Rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej wydaje się po podpisaniu umowy z osobą zainteresowaną, określającej warunki zwrotu kosztów poniesionych na jej naukę i utrzymanie, zgodnie z art. 124 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz z § 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

kurs Centrum Szklenia Wojsk Specjalnych - Lubliniec

Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu kopii zaświadczenia o zakwalifikowaniu się kandydata wydaje osobom powołanym do służby kandydackiej skierowania do Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.

Teraz już tylko pozostaje stawić się w podanym terminie pod poniższym adresem i robić kolejne kroki w kierunku spełniania swoich marzeń o byciu żołnierzem Wojsk Specjalnych.

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych
Ośrodek Szkolenia Lądowego
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec

 

Źródło: DKWS

Fot. M. Niwicz  / Polska Zbrojna

Zobacz także:

informacje o procesie rekrutacyjnym

informacje o rozmowie kwalifikacyjnej

strona Jednostki Wojskowej AGAT

strona Jednostki Wojskowej Formoza

strona Jednostki Wojskowej GROM

strona Jednostki Wojskowej Komandosów

warunki rekrutacji do Jednostki AGAT

warunki rekrutacji do Jednostki FORMOZA

warunki rekrutacji do Jednostki GROM

warunki rekrutacji do Jednostki Wojskowej Komandosów

Comments

 1. guest30753

  Witam, mam 18 lat, chodzę do liceum. Bardzo chciałbym w przyszłości służyć w WS, ale nie mam pojęcia co robić po skończeniu szkoły. Czy ktoś mógłby mi doradzić jak najlepiej zacząć? Zastanawiałem się nad studiami oficerskimi na AWL, czy lepiej od razu z cywila probować dostać się np do JWK? A może najlepiej najpierw WOT ?? Trenuję codziennie, fizycznie jest u mnie nieźle chociaż dużo jeszcze do poprawy, oceny w miarę dobre ok. 4,8 i z angielskim też co raz lepiej. Bardzo proszę o pomoc, bo naprawdę mi zależy a nie mogę jak dotąd znaleźć żadnych informacji w tym temacie. Pozdrawiam

  1. Post
   Author
   SilentHeroes

   Drogi są różne. Studia to dobry kierunek, bo na same WS jesteś jeszcze za młody. Optymalny wiek to powyżej 23-25 lat. Chodzi o pewnego rodzaju dojrzałość mentalną. Znajdź sobie jedną dziedzinę, w której będziesz się doskonalił. Np. spadochroniarstwo, sporty walki, pływanie, pomoc medyczna, informatyka, języki obce. I ćwicz aż do osiągnięcia stopnia mistrzowskiego/instruktorskiego. Korzystaj z okazji do spotkania z żołnierzami WS i kandydatami do WS. Wszelkie biegi jak GROM Challenge, Bieg Morskiego Komandosa, Marsz Śladami Generała NILA, Maraton Selekcja, itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *