Morskie jednostki działań specjalnych i ich zadania

Morskie jednostki działań specjalnych - Jednostka Wojskowa FORMOZA

Morskie jednostki działań specjalnych. Działania morskich pododdziałów Wojsk Specjalnych (WS) na rzecz MW RP lub wojsk współdziałających obejmują:

– rozpoznanie specjalne,

– akcje bezpośrednie,

– pomoc wojskową – wsparcie udzielane siłom sojuszniczym lub innemu państwu w zakresie organizacji i prowadzenia walki zbrojnej

– kontrolę akwenów morskich, która może obejmować: morską kontrolę żeglugi, ochronę morskich dróg komunikacyjnych, morskie operacje blokadowe i embarga nakładane na statki handlowe – w czasie jej trwania WS stanowią siły szturmowe.

W Polsce do morskich pododdziałów WS należy zaliczyć przede wszystkim: JW FORMOZA oraz Zespół Bojowy B w strukturze organizacyjnej JW GROM.

Zarówno Jednostka Wojskowa FORMOZA, jak i Jednostka Wojskowa GROM w tej chwili czekają na ankiety personalne od kandydatów do służby. Czasu pozostało już niewiele. Do FORMOZY dokumenty można przesyłać do 14 sierpnia, a do GROMu do 15 sierpnia. O swoją szansę mogę starać się zarówno żołnierze, jak i cywile.

Więcej informacji.

źródło: JW FORMOZA, Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *