Ludzie Wojsk Specjalnych – Wojciech Marchwica

Wojciech Marchwica

Generał brygady Wojciech Marchwica jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, którą ukończył w 1990 roku. W latach 1996-1998 odbył studia dowódczo-sztabowe na Wydziale Wojsk Lądowych w Akademii Obrony Narodowej i uzyskał tytuł oficera dyplomowanego. W 2009 roku ukończył Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny a następnie w 2010 roku ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej. W 2014 roku ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie. W 2017 roku ukończył, Generals Flag Officer’s and Ambassador’s Course w Akademii Obrony NATO w Rzymie.

Przebieg służby:

W latach 1990 – 1993 pełnił służbę w 5 Pułku Strzelców Podhalańskich, zajmując kolejno stanowiska dowódcy plutonu oraz dowódcy kompanii rozpoznawczej. W tym okresie dwukrotnie odbył kurs przeszkolenia specjalistycznego w Ośrodku Szkolenia Piechoty Górskiej Sił Zbrojnych Francji w Grenoble.

Wojciech Marchwica

W latach 1993 – 2001 pełnił służbę w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich, zajmując kolejno stanowiska dowódcy kompanii, oficera sekcji rozpoznawczej a następnie szefa sekcji rozpoznawczej.

W 2002 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Polsko-Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych, na którym pozostawał do 2006 roku. W okresie od lipca 2005 roku do lutego 2006 roku, pełnił również obowiązki Dowódcy batalionu w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. W 2006 roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, a w 2011 roku na stanowisko Zastępcy Dowódcy Brygady, na którym pozostawał do 2013 roku. W 2014 roku objął obowiązki Szefa Dyżurnej Służby Operacyjnej – Zastępcy Szefa Połączonego Centrum Operacyjnego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojciech Marchwica

W latach 2014 – 2015 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie, początkowo na stanowisku Dowódcy Zgrupowania a od stycznia 2015 roku Dowódcy Kontyngentu. Po zakończeniu służby w PKW Afganistan, powrócił do DG RSZ na stanowisko Szefa Oddziału Szkolenia.

W 2015 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej, na którym pozostawał do 2016 roku, do chwili wyznaczenia na stanowisko Szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Z dniem 15 sierpnia 2016 r. został mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stopień generała brygady.

Jeszcze w tym samym roku objął obowiązki na stanowisku Inspektora Wojsk Specjalnych w DG RSZ. W 2017 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, na którym pozostawał do czasu przeniesienia przez Ministra Obrony Narodowej z dniem 01.10.2018 roku do rezerwy kadrowej MON i skierowania do wykonywania zadań w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej, został z dniem 22 czerwca 2020 r. wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego.

Wojciech Marchwica

Wyróżniony:

Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, Gwiazdą Afganistanu, Gwiazdą Iraku, Brązowym, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

źródło: MON, WS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *