Ludzie Wojsk Specjalnych – Sobek

Weteran Jednostki GROM - Krzysztof Woźniak pseudonim Sobek

Krzysztof „Sobek” Woźniak (JW GROM)

Po zaliczeniu selekcji i kursu podstawowego w 1998 roku został operatorem jednostki specjalnej GROM w Zespole Bojowym ”B’’. W Firmie spędził ponad 20 lat przechodząc kolejne szczeble kariery od operatora do master chief’a grupy.

Na swoim koncie ma 5 misji bojowych w najbardziej newralgicznych i niebezpiecznych punktach świata. W sumie to ponad 3 lata spędzone na misjach. Brał tez wielokrotnie udział w szkoleniach i ćwiczeniach międzynarodowych wspólnie z najbardziej znanymi jednostkami specjalnymi na świecie min. SEAL, SAS, CAG itd.

Dzięki wysokim umiejętnościom organizacyjnym, przywódczym i taktycznym został wyznaczony na Master Chiefa grupy. Do jego codziennych obowiązków należało przygotowanie i nadzór nad przebiegiem szkoleń taktycznych i treningów strzeleckich, oraz użytkowania i wdrażania nowego sprzętu.

W czasie służby ”Sobek” zdobył m.in. certyfikaty i uprawnienia specjalistycznego kierowcy / operatora, ochrony bezpośredniej osób, instruktora strzelectwa sportowego i taktycznego, instruktora wysokościowego i nurka bojowego.

Obecnie jest CEO firmy szkoleniowej Taff Tactical Group założonej przez weteranów Jednostki GROM.

Źródło: Taff Tactical Group

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *