Ludzie Wojsk Specjalnych – Robert Kopacki

Robert Kopacki

Urodzony 9 lutego 1967 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku. Od początku swojej kariery związany był z wojskami powietrznodesantowymi.

W latach 1991-2007 zajmował kolejne stanowiska dowódcze w 6Brygadzie Desantowo – Szturmowej – począwszy od dowódcy plutonu w kompanii szturmowej, na stanowisku szefa sekcji S-3 kończąc. W tym czasie brał również udział w misji w ramach PKW Irak na stanowisku oficera planowania sekcji operacyjnej.

W 2008roku pułkownik Robert Kopacki rozpoczął służbę w Jednostce Wojskowej GROM. Początkowo jako szef wydziału operacyjnego G-3, a od roku 2011 jako szef sztabu Jednostki. Na przełomie lat 2010/2011 pełnił także funkcję zastępcy szefa oddziału w Dowództwie Wojsk Specjalnych. Jako szef sztabu JW GROM nie tylko współuczestniczył w procesie dowodzenia, ale – z racji zajmowanego stanowiska – niejednokrotnie zastępował Dowódcę Jednostki zarówno w realizacji spraw bieżących, jak i reprezentując go podczas kontaktów ze „światem zewnętrznym”.

Od 2008 roku służę w Jednostce Wojskowej GROM, z krótką, kilkumiesięczną przerwą na służbę w Dowództwie Wojsk Specjalnych w Krakowie. W chwili otrzymania nominacji na dowódcę jednostki wojskowej byłem jej szefem sztabu„.

Na stanowisko Dowódcy Jednostki Wojskowej GROM wyznaczony z dniem 19 września 2016 roku. Pozostawał na nim do marca 2017 roku, kiedy to został wyznaczony na stanowisko zastępcy Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych. 

Płk dypl. Robert Kopacki jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki, a także Podyplomowych Studiów na kierunku Organizacja i Zarządzanie – Dowodzenie Wojskami w Akademii Obrony Narodowej, po których został nadany mu tytuł oficera dyplomowanego oraz Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie kryzysowe.

Odznaczony Gwiazdą Iraku, Brązowym oraz Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Brązowym, Srebrnym oraz Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, a także Srebrnym Medalem „Za długoletnią służbę”.

źródło: DKWS, JW GROM, Polska Zbrojna

Fot, Michał Niwicz / Polska Zbrojna

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *