Ludzie Wojsk Specjalnych – Radosław Tokarski

kmdr Radosław Tokarski - Dowódca JW FORMOZA

Komandor Radosław Tokarski urodził się 17 stycznia 1975 roku w Rejowcu Fabrycznym na Lubelszczyźnie. Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – kierunek nawigacja i uzbrojenie okrętowe (1998), studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie kryzysowe w Akademii Marynarki Wojennej (2008) oraz podyplomowych studiów polityki obronnej w Akademii Sztuki Wojennej (2018).

Jak wspominała w tygodniku „Przegląd” Jego śp. mama „…już w dzieciństwie wybrał morze i mundur, choć urodził się bardzo daleko od Bałtyku, pod Chełmem Lubelskim. – Jako dziecko (…) godzinami sklejał modele okrętów. Najbardziej pamięta ten „Wiktorii”, który miał aż 80 cm. Konsekwentnie wybrał liceum wojskowe w Lublinie i Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni”.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1998 roku w 16. Dywizjonie Kutrów Zwalczania Okrętów Podwodnych w Kołobrzegu na stanowisku dowódcy działu kutra ZOP. Następnie był zastępcą dowódcy okrętu i dowódcą okrętu.

W latach 2002 i 2003 pełnił obowiązki dowódcy działu artyleryjskiego w składzie załogi ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. To właśnie wtedy okręt ten brał udział najpierw w operacji „Trwała wolność”, a następnie „Iracka wolność” pełniąc m.in. funkcję bazy dla komandosów z Formozy. Załoga okrętu oraz komandosi sekcji sił specjalnych Marynarki Wojennej „Formoza” wykonali wówczas m.in. 56 abordaży, a warunki dalekie były od komfortowych. Najwyższa temperatura powietrza dochodziła do 51 stopni, a najwyższa temperatura wody 37 stopni. Załoga okrętu, zespoły uderzeniowe komandosów MW „Formoza” oraz Zespołu Łącznikowego przy Dowództwie Sił Koalicyjnych liczył ponad 120 ludzi w dwóch zmianach.

Od 2006 roku pełnił obowiązki oficera flagowego – oficera rozpoznania w Grupie Okrętów Rozpoznawczych MW. Od 2007 roku związany z Dowództwem Wojsk Specjalnych, gdzie zajmował stanowisko specjalisty Wydziału Ćwiczeń w Pionie Szkolenia. W 2008 pełnił obowiązki oficera łącznikowego w Grupie Sił Specjalnych PKW w Islamskiej Republice Afganistanu.

W 2009 podjął służbę na stanowisku zastępcy dowódcy Jednostki Wojskowej FORMOZA. Przez niemal cały 2013 rok pełnił obowiązki dowódcy tej Jednostki zastępując komandora Dariusza Wichniarka, który objął stanowisko Szefa Sztabu NATO Special Operations Component Command – Afghanistan (NSOCC-A) w Islamskiej Republice Afganistanu.

1 stycznia 2014 Radosław Tokarski objął obowiązki głównego specjalisty w Pionie Operacyjnym Sił Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. Nie zagrzał tam jednak długo miejsca. Z dniem 22 września 2014 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej wyznaczony został na stanowisko dowódcy JW Formoza im. generała broni Włodzimierza Potasińskiego.

Misje zagraniczne i odznaczenia

Na swoim koncie ma wiele ćwiczeń międzynarodowych, kursów i szkoleń związanych z siłami specjalnymi, m.in. Strategic LevelCraft Combating Terrorism Course, POLSOCOM NATO CJFSOOC Operational Planning Course.

W 2019 roku pełnił służbę poza granicami państwa w ramach PKW Afganistan w misji Resolute Support Mission na stanowisku służbowym zastępcy szefa sztabu NSOCC-A.

Odznaczony m.in. Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Gwiazdą Iraku i Gwiazdą Afganistanu, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, medalem Non Article 5 NATO Medal, Bronze Star Medal (USA), The Army Commendation Medal (USA), medalem Ministra Obrony Słowacji za udział w misji zagranicznej w Afganistanie.

źródło: JW FORMOZA, Marynarka Wojenna RP, Tygodnik Przegląd, Wojska Specjalne Sił Zbrojnych RP (Bogusław Pacek)

45 lat JW FORMOZA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *