Ludzie Wojsk Specjalnych – Piotr Patalong

generał dywizji Piotr Patalong

Dowódca Wojsk Specjalnych od 15.06.2010 do 31.12.2013 roku. Inspektor Wojsk Specjalnych od 01.01.2014 do 19.09.2016r.

Urodził się 24 grudnia 1962r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1985r), Akademii Obrony Narodowej (1996r.) oraz Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie (2009r.). Ukończył również Kurs Oficerów Operacyjnych NATO na Akademii Obrony Sił Zbrojnych Holandii (1996r.), Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne na Akademii Obrony Narodowej (2005r.) oraz kurs RANGER, PATHFINDER, JUMPASTER w Stanach Zjednoczonych.

Służbę rozpoczął jako dowódca plutonu rozpoznawczego w 12 Dywizji Zmechanizowanej.  W tej samej dywizji zajmował stanowiska: dowódca grupy specjalnej 12 Kompanii Specjalnej, dowódca plutonu specjalnego 56 Kompanii Specjalnej, dowódca zespołu kadrowego 56 Kompanii Specjalnej.

Po ukończeniu studiów na AON w 1996 r. został przeniesiony do 6. Brygady Desantowo-Szturmowej, gdzie objął stanowisko starszego oficera wydziału rozpoznawczego w sztabie Brygady. W latach 1997 – 2002 skierowany został do służby w 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej, tam obejmował kolejno stanowiska:

– zastępca szefa szkolenia 25 DKPow.,

– szef szkolenia 1 Pułku Kawalerii Powietrznej,

– dowódca 7 batalionu Kawalerii Powietrznej.

W styczniu 2002 r. powrócił do 6. Brygady Desantowo-Szturmowej na stanowisko dowódcy 18. Batalionu desantowo-szturmowego, którym dowodził do 2004 r. We wrześniu 2005 r. objął dowodzenie w 1 Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu. W czerwcu 2006 r. został dowódcą Jednostki Wojskowej GROM, którą dowodził do 2008 roku.

W marcu 2008 r. po raz drugi wyznaczony został przez ministra Obrony Narodowej na dowódcę 18 bdsz. Jednak nie zagrzał tam długo miejsca. Już od października tego samego roku pełnił obowiązki szefa sztabu w dowództwie Wojsk Specjalnych.

15 sierpnia 2010 prezydent Bronisław Komorowski wyznaczył go na stanowisko Dowódcy Wojsk Specjalnych, a w styczniu 2014 roku został wyznaczony na stanowisko Inspektora Wojsk Specjalnych.

Z dniem 7 września 2016 roku przez ministra Antoniego Macierewicza został przeniesiony do rezerwy kadrowej MON. Od 1 lutego 2018 przeniesiony do rezerwy.

Gen. bryg. Piotr Patalong trzykrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju na stanowiskach: oficer operacyjny (UNPROFOR), szef sztabu – zastępca dowódcy PKW w Bośni i Hercegowinie (SFOR), dowódca Grupy bojowej w PKW Irak.
 
Posiada uprawnienia instruktora spadochronowego klasy mistrzowskiej.

Wybrane odznaczenia:

– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2004

– Krzyż Zasługi za Dzielność – 2004

– Brązowy Krzyż Zasługi – 2000

– Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

– Medal Dowództwa Operacji Specjalnych USA (USSOCOM Medal) – Stany Zjednoczone, 2014

 

źródło: DWS, Wikipedia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *