Ludzie Wojsk Specjalnych – Michał „Strzała” Strzelecki

pułkownik Michał "Strzała" Strzelecki - dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów

Pułkownik Michał „Strzała” Strzelecki od października 2016 roku jest dowódcą Jednostki Wojskowej Komandosów. Zanim jednak nim został przeszedł długą drogę. Karierę w wojsku rozpoczął w 2001 roku od ukończenia Wydziału Wojsk Zmechanizowanych Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu na kierunku dowodzenie pododdziałami rozpoznawczymi.

Od początku służby związany z Jednostką Wojskową Komandosów (wcześniej 1 Pułk Specjalny Komandosów) w Lublińcu. Zajmował stanowiska dowódcy grupy specjalnej, dowódcy zespołu grup specjalnych, dowódcy grupy specjalnej płetwonurków oraz szefa sekcji szkolenia nurkowego. W latach 2013-2014 pełnił służbę w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej.

pułkownik Michał "Strzała" Strzelecki - dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów

Misje zagraniczne

Po powrocie do służby w JWK Michał „Strzała” Strzelecki pełnił służbę w Zespołach Bojowych. Czterokrotnie wyjeżdżał na misję w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych. W 2006 r. wyjechał do  Iraku jako dowódcy sekcji w ramach VII zmiany PKW Irak. W 2008 roku wrócił na Bliski Wschód. Tym razem na stanowisku dowódcy grupy specjalnej w Zespole Sił Specjalnych X zmiany PKW Irak. To właśnie pod jego dowództwem komandosi z Jednostki Wojskowej Komandosów wraz z irackimi komandosami dokonali spektakularnej akcji zatrzymania „Ślusarza”. Tak wspomina ją w książce Jarosława Rybaka „Lubliniec.pl. Cicho i skutecznie”:

Kluczem do sukcesu było błyskawiczne tempo, które miało uniemożliwić bojownikom zorganizowanie się i stawienie oporu. Na sygnał czekaliśmy na jednej z bocznych dróg prowadzących do małej wioski niedaleko Afaku. Po odebraniu sygnału ruszyliśmy do miasta z maksymalną prędkością. Kolumna zatrzymała się na ulicy, przy której znajdował się warsztat i meczet. Musieliśmy działać agresywnie i bez zbędnej zwłoki. Wszystko potoczyło się błyskawicznie – polscy i iraccy komandosi, wyznaczeni do schwytania „Ślusarza” natychmiast zajęli warsztat, zatrzymali poszukiwanego, zidentyfikowali go, przeszukali i skuli. Szybko przeszukali też niewielki zakład. Pozostali uczestnicy operacji ubezpieczali ich działanie, wystawiając wokół pojazdów kordon ochronny – opowiada „Strzała”.

Cała akcja trwała zaledwie 10 minut.

pułkownik Michał "Strzała" Strzelecki - dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów

Lata 2010-2011 Michał „Strzała” Strzelecki spędził w Afganistanie na stanowisku dowódcy Zadaniowej Grupy Specjalnej Zadaniowego Zespołu Bojowego TF-50 VIII zmiany PKW Afganistan. Pod Hindukusz powrócił w roku 2016 na stanowisku dowódcy Zespołu Doradców Wojsk Specjalnych SOAT-50 III zmiany PKW RSM Afganistan.

Kursy i szkolenia

Ukończył szereg krajowych i zagranicznych kursów i szkoleń, m.in. szkolenie dowództwa komponentu operacji specjalnych połączonych sił NATO (NATO Combined Forces Special Operations Component Command Staff Training), zrealizowane przez kadrę Połączonego Uniwersytetu Operacji Specjalnych (Joint Special Operations University), podstawowy kurs zimowy Sił Zbrojnych Szwecji (Swedish Armed Forces Basic Winter Training), kurs rozpoznawczy Wojsk Specjalnych NATO (NATO SOF Intelligence Course) w NSHQ w Belgii oraz kurs zespołów abordażowych (Boarding Team MIO Theoretical Issues, Boarding Team MIO Practical Issues) w NMIOTC (NATO Maritime Interdiction Operations Training Center) w Grecji.

Jest absolwentem magisterskich studiów uzupełniających w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Posiada wojskowe kwalifikacje nurka bojowego oraz kierownika nurkowania.

pułkownik Michał "Strzała" Strzelecki - dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów

Za swoją działalność wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych, m.in. w 2015 r. za czyny dokonane podczas dowodzenia Zadaniową Grupą Specjalną w czasie VIII zmiany PKW Afganistan został przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wyróżniony Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego.

źródło: Jednostka Wojskowa Komandosów, Jarosław Rybak „Lubliniec.pl. Cicho i skutecznie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *