Ludzie Wojsk Specjalnych – Mariusz Skulimowski

Mariusz Skulimowski

Pułkownik dr Mariusz Skulimowski urodził się 15 września 1972 roku w Kielcach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (kierunek rozpoznanie). Służbę rozpoczął w 7 Batalionie Kawalerii Powietrznej, gdzie obejmował kolejno stanowiska: dowódcy plutonu rozpoznawczego, dowódcy kompanii dowodzenia oraz szefa sekcji rozpoznawczej.

W latach 2002-2007 pełnił służbę na stanowisku oficera sekcji operacyjnej brygady, zastępcy dowódcy batalionu dowodzenia, a następnie dowódcy batalionu w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej w Opolu.

Jednostka GROM

W 2007 płk dr Mariusz Skulimowski rozpoczął służbę w strukturach Wojsk Specjalnych, gdzie pełnił kolejno obowiązki szefa sekcji oraz dowódcy zespołu w JW 2305 GROM. Żeby jednak tam się znaleźć musiał się zgodzić na obniżenie stopnia etatowego z podpułkownika na majora. Tak wspominał pobyt w JW 2305 w 2013 roku w rozmowie z Magdaleną Kowalską – Sendek:

To miejsce ma swój jedyny, niepowtarzalny klimat. Moje doświadczenia zawodowe, zwłaszcza dowodzenie batalionem logistycznym oraz Narodowymi Elementami Wsparcia w Afganistanie, Iraku i Pakistanie, miały posłużyć mi jako baza do tworzenia nowego zespołu w GROM-ie. Tak też się stało.

Jednostka NIL

Mariusz Skulimowski

W marcu 2009 roku ś.p. generał Włodzimierz Potasiński wyznaczył płk dr Mariusza Skulimowskiego na stanowisko dowódcy Jednostki Wojskowej NIL, który rozpoczął jej budowanie. A łatwo nie było.

NIL powstał jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych. Była nieodłącznym elementem funkcjonowania całych Wojsk Specjalnych. Rzeczywiście, na początku niewiele osób angażowało się w jej budowę, ale za to stworzyliśmy dobrą atmosferę współpracy. Nie wierzyliśmy w puste obietnice, tylko szukaliśmy ludzi, którzy mogli naprawdę coś nam zaoferować i pomóc.

Na początku plany zakładały, że powstaną tu trzy bataliony: rozpoznawczy, dowodzenia i logistyczny. Jednak ze względu na oszczędności na stanowiskach administracyjnych i w myśl zasady „więcej Indian, a mniej wodzów” powstała jednostka o strukturze pułkowej z podległymi zespołami batalionami. Dostałem jedno pomieszczenie na drugim piętrze w budynku Dowództwa Wojsk Specjalnych. W pokoju był tylko jeden stół i dwa krzesła„.

Już po dwóch latach od funkcjonowania jednostki pierwszy pododdział wyszkolony w kraju oraz Stanach Zjednoczonych rozpoczął realizację zadań w Afganistanie.

Powrót do logistyki

Wraz z początkiem 2013 roku płk dr Mariusz Skulimowski powrócił do 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, gdzie służył na stanowisku Zastępcy Dowódcy Brygady aż do kwietnia 2017 roku. W tym czasie Brygada ta przygotowywała się do operacji wycofania sił i środków z Afganistanu, w czym czynnie uczestniczył zarówno w kraju, jak i w rejonie misji. Obecnie zajmuje stanowisko Dowódcy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej.

Mariusz Skulimowski

Płk dr Mariusz Skulimowski wielokrotnie uczestniczył w misjach i operacjach poza granicami kraju na stanowiskach: zastępcy dowódcy bazy „White Eagle” (Bośnia i Hercegowina 1999), dowódcy Narodowego Elementu Wsparcia (NSE): Afganistan (2002), Irak (2004), Pakistan (2006) podczas operacji „Swift Relief”. Na ostatniej misji pełnił obowiązki zastępcy dowódcy XV zmiany PKW ISAF w Afganistanie (2014), za którą został odznaczony jednym z najwyższych amerykańskich odznaczeń – Medalem Brązowej Gwiazdy Afganistanu. Medal ten jest przyznawany za odwagę w obliczu nieprzyjaciela, bohaterstwo lub przykładną służbę w strefie działań bojowych. Jednocześnie jest najwyższym odznaczeniem za czyny niezwiązane bezpośrednio z walką z przeciwnikiem. O przyznaniu tego wyróżnienia decyduje prezydent Stanów Zjednoczonych.

Pułkownik dr Skulimowski poza ZMECHem ukończył także Wydział Ekonomiczny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu oraz studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej. W trakcie służby stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach specjalistycznych zarówno w kraju jak i za granicą, w tym m.in.: Wyższy Kurs Specjalistyczny Oficerów Sztabów Oddziałów i Związków Taktycznych (2000), U.S. Army Air Assault Course (2002), Kurs Dowódców Batalionów (AON 2007). Ponadto w 2018 roku płk dr Mariusz Skulimowski obronił tytuł doktora na słowackim uniwersytecie. W tym roku zaś ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej prowadzone przez Akademię Sztuki Wojennej.

źródła: Polska Zbrojna, 1BLog

Foto: Magdalena Kowalska – Sendek, 1 BLog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *