Ludzie Wojsk Specjalnych – Dariusz Wichniarek

Dariusz Wichniarek - Formoza - Kabul, Afganistan

W latach 1989 – 1993 Dariusz Wichniarek był podchorążym w Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej. Karierę w mundurze rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu – wykładowcy w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP. W latach 1996 -2003 pełnił służbę w poprzedniczce dzisiejszej FORMOZY.  Na początku, w latach 1997 – 2001 zajmował stanowisko dowódcy grupy specjalnej płetwonurków na ORP „Hydrograf”. Następnie objął obowiązki starszego oficera dowództwa w Grupie Okrętów Rozpoznawczych. Od 1 lutego 2002 roku będąc już kapitanem marynarki kontynuował służbę, tym razem jednak, na stanowisku oficera flagowego zespołu dowodzenia sekcjami działań specjalnych.

nurek bojowy Jednostka FORMOZA

W 2004 roku został przeniesiony na stanowisko specjalisty nowo utworzonego Wydziału Morskich Działań Specjalnych Oddziału Rozpoznania i WRE w Dowództwie Marynarki Wojennej. Wiązało się to z awansem na stopień komandora podporucznika. Obowiązki na tym stanowisku pełnił do 4 sierpnia 2006 roku kiedy to został skierowany na studia podyplomowe na kierunku „International Security Affairs, Counterterrorism” w National Defense University w USA.

W 2007 roku ukończył studia i powrócił do kraju by objąć stanowisko w nowo utworzonym Dowództwie Wojsk Specjalnych na stanowisku szefa Wydziału Planowania Operacyjnego oraz szefa Oddziału Planowania J-5. W 2009 roku ukończył Międzynarodowy Kurs Operacji Specjalnych w Hurlburt Field w USA oraz Soccstaff Cours i ISAF SOF pre deployment training w NSHQ w Belgii.

W latach 2009 – 2011 pełnił służbę na stanowisku dowódcy Morskiej Jednostki Działań Specjalnych, która w październiku została przemianowana na Jednostkę Wojskową FORMOZA. Kontynuował swoją służbę już jako dowódca jednostki pod nową nazwą. To właśnie w 2011 roku Zadaniowa Grupa Specjalna z FORMOZY dołączyła do żołnierzy z Lublińca w Afganistanie współtworząc Task Force 50.

Dariusz Wichniarek - Formoza - Kabul, Afganistan

Od 15 stycznia 2013 roku do 16 lutego 2014 roku jako pierwszy Polak zajmował stanowisko Szefa Sztabu NATO Special Operations Component Command – Afghanistan (NSOCC-A) w Islamskiej Republice Afganistanu. W tym czasie jego miejsce zajmował jego zastępca i obecny dowódca FORMOZY – kmdr Radosław Tokarski. Po powrocie z misji kmdr Dariusz Wichniarek ponownie objął stanowisko dowódcy Jednostki Wojskowej FORMOZA. Opuścił je 22 września 2014 roku.

Po zakończeniu służby w FORMOZIE kontynuował rozwój w ramach studiów na amerykańskiej U.S. Naval War College w ramach Naval Command College. Po powrocie w latach 2016 – 2018 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

źródło: JW FORMOZA, Special-Ops, DKWS, „Wojska Specjalne Sił Zbrojnych RP” B. Pacek

Comments

    1. Żołnierz FORMOZY

      Doskonały przykład przywódcy posiadającego wszelkie atrybuty, cechy i kompetencje aby strategicznie kształtować naszą armię poprzez ciągłe zmiany oparte na wizji oraz rozwój liderów nie pomijając przy tym wszystkim istotnych wartości moralnych i etycznych. Dziękuję za służbę. Powodzenia Dowódco!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *