Łącznościowiec w Wojskach Specjalnych

łącznościowiec w Wojskach Specjalnych - JW GROM

Łącznościowiec w Wojskach Specjalnych, czasem nazywany radzikiem lub drucikiem, to ekspert teleinformatyki. Jego umiejętności obejmują przesyłanie informacji w dowolnej formie na różnych zakresach fal radiowych, jak również z wykorzystaniem pasma łączności satelitarnej. Bez jego udziału nie może się odbyć żadna operacja specjalna, bo łączność w działaniach Wojsk Specjalnych ma kluczowe znaczenie.

Dlatego też specjaliści od łączności biorą udział w planowaniu każdej operacji specjalnej. Jesteśmy na każdym etapie ustalania szczegółów działania, aż po ostatnią odprawę przed akcją. Nie da się skutecznie prowadzić operacji specjalnych bez systemu łączności” – wspominał w rozmowie z Magdaleną Kowalską – Sendek, Andrzej – dowódca Zespołu Wsparcia Teleinformatycznego Jednostki Wojskowej GROM.

Jego podwładny – „Lesnik” – uzupełniał:

Łącznościowiec dopasowuje system komunikacji w zależności od tego, gdzie i kiedy będzie prowadzona dana misja. Buduje wielopoziomowy system. Oznacza to, że ustala, na jakich środkach łączności i częstotliwościach będą pracować żołnierze, kto za co odpowiada w czasie operacji, oraz jakie obowiązują kryptonimy i tabele sygnałowe. Najważniejsze jednak jest to, by komunikacja była bezpieczna dla powodzenia misji. Dlatego zawsze jest ustalany rodzaj oraz tryb pracy radiostacji, przeważnie szyfrowany, ustalane są też reżimy czasowe ich użycia, co ma utrudnić wykrycie lub zakłócenie komunikacji„.

Łącznościowiec w Wojskach Specjalnych – najważniejsze zadania:

– planowanie łączności na poziomie sekcja/grupa

– uzgodnienie łączności współdziałania,

– opracowywanie danych radiowych,

– przygotowanie i przegląd radiostacji (w tym źródeł zasilania) i terminali komputerowych,

– programowanie radiostacji i terminali oraz wykonanie procedury tzw. radiocheck przed rozpoczęciem operacji specjalnej,

– podczas operacji utrzymywanie łączności z dowództwem, wsparciem oraz pomiędzy operatorami

łącznościowiec w Wojskach Specjalnych - Jednostka Wojskowa Komandosów

Co istotne?

Niezwykle ważna w tej specjalności jest również biegła znajomość języka angielskiego i procedur korespondencji w relacjach radiowych i satelitarnych NATO. Większość łącznościowców sekcji działań specjalnych doświadczenie zdobywała w grupach łączności poza Zespołami Bojowymi. Do służby w tej specjalności rekrutowani są żołnierze absolwenci techników i studiów z zakresu elektroniki, telekomunikacji, informatyki i specjalności pokrewnych.

Łącznościowcy w sekcji działań specjalnych to najbardziej „utechnicznieni” spośród wszystkich operatorów. Dzięki ich umiejętnościom możliwe jest komunikowanie się sekcji działań specjalnych z często odległym o setki a nawet tysiące kilometrów dowództwem, wsparciem oraz pomiędzy operatorami w sekcji.

Więcej o słuzbie łącznościowców w Jednostce Wojskowej GROM możecie przeczytać w wywiadzie Magdaleny Kowalskiej – Sendek z żołnierzami z Zespołu Wsparcia Teleinformatycznego GROMu.

źródło: Polska Zbrojna, Cisi i skuteczni

fot. JW GROM, Michał Szlaga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *